Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD507 Evlilik ve Aile Danışmasında Güncel Konular 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin aile danışmanlığının genel kuram ve uygulamalarını öğrenmeleri ve aile görüşmeleri yapabilecek düzeyde eğitilmeleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yücel ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çift ve Aile Danışmanlığı Dersi Okuma Listesi: 1. Nazlı, S. (2000). Aile danışması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Gladding, Samuel, 2013 Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları, PDREM Yayınları 3. Rudi Dallos , Ros Draper , 2012 (Çev: Şahin Kesici , Cenk Kiper)Aile Terapisine Giriş - Sistemik Teori ve Uygulama, Nobel Akademik Yayıncılık 4. Michael P. Nichols, 2013 AİLE TERAPİSİ: KAVRAMLAR ve YÖNTEMLER, Kaknüs Yayınları. 5. Nilüfer Özabacı Zülal Erkan, 2013 Aile Danışmanlığı, Pegem Akademi Yayıncılık. 6. İbrahim Kurt Aziz Yıldırım, 2013 Aile Terapisi Tedavi Planlayıcısı, Nobel Yayın Dağıtım. 7. Şahin Kesici Esra İlgün Abdullah Mert Çağla Girgin Büyükbayraktar 2013 Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler, Nobel Yayın Dağıtım. 8. Şahin Kesici Eda Köklü Bayrakcı Cenk Kiper Abdullah Mert 2013, Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım. 9. Tarık Solmuş, 2011, Çift, Evlilik ve Aile Terapisi, Doruk Yayınları / Psikoloji Dizisi 10. Mark Worden, 2012, Aile Terapisi Temelleri, Adana Nobel Kitabevi / Psikoloji Dizisi 11. Gerald R. Weeks, Stephen R. Treat, 2012 Evlilik ve Çift Terapisi (Çiftler Terapide), Pusula Yayınları / Psikoloji Dizisi 12. Jürg Willi 2012 Aşk ve Evlilik Terapisi (Ben, Sende Oluşur) Kaknüs Yayınları / Psikoloji Dizisi 13. Frank M. Dattilio. Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi. Psikoterapi Enstitüsü Yayınları. 14. Doğan Cüceloğlu, Başarıya Götüren Aile. Remzi Kitapevi, İstanbul. 15. Dokur, M. ve Profeta, Y. (2006). Aile ve çift terapisi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 16. Yavuzer, H. (Ed.). (2009). Evlilik okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 17. Ateş, R., Erdoğan, İ., Ergin, H., Gül, G., Şenel, H. G., Özkardeş, O. G. ve diğerleri. (2004). Evlilik Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 18. Aydoğmuş, K., Baltaş, A., Baltaş, Z., Davaslıgil, Ü., Güngörmüş, O., Konuk, E. ve diğerleri. (2006). Ana-baba okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 19. Kavuncu, N. V. (2006). Kadın ve erkek ilişkilerinde sorunlar ve çözümleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 20. Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve aile terapisi. Ankara: PDREM Yayınları. 21. Tarhan, N. (2010). Evlilik psikolojisi: Öncesi ve sonrasıyla evlilik. İstanbul: Timaş Yayınları. 22. Turndorf, J. (2001). Ölüm bizi ayırıncaya kadar, evlilik çatışmalarının adım adım çözümü. (Çev: E. Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık. 23. Yalom, I. (2006). Evlilik terapisi. (Ed: H. Kessler). İstanbul: Prestij Yayınları. 24. Madi, B. (2009) Aşk ve Beyin. G.O.A. Basım Yayım ve Tanıtım Hiizmetleri, İstanbul. 25. Jacobs, E., Schimmel, C. (2013) Etki Terapisi: Danışmanlık Cesareti (Edt: Azize Nilgün Canel) Pinhan Yayınevi, İstanbul. 26. Gladding, S. (2013) Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (Edt: İbrahim Keklik, İbrahim Yıldırım) Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik derneği yAyınları. 27. Atalay Yörükoğlu, 1997 Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Özgür Yayıncılık. 28. Gülerce, A. (1996). Türkiye’de ailelerin psikolojik örüntüleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 29. Önder, A. (2007). Ailede iletişim konuşarak ve dinleyerek anlaşalım. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 30. Özkardeş, O. G. (2006). Baba ve çocuk. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 31. Thomas Gordon 2009 Etkili Anne-Baba Eğitimi. Profil Yayıncılık 32. Bölükbaşı, B. (Ed.). (2004). Psikolojik danışmanlık ve rehberlikte çocuk ve aile. İstanbul: Hayat Yayınları. 33. ―. (2006). Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006 aile yapısı araştırması. http://www.aile.gov.tr/tr/?Sayfa=Detay&Id=2006122862127 adresinden 6 Ekim 2010 tarihinde edinilmiştir. 34. Aktaş, A. M. (1996). Aile içi şiddet ve önleme. Ankara: Somgür Yayıncılık.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile danışmanlığının temel kuralları, aile danışma kuram ve yaklaşımları, aile görüşmeleri ve kısa müdahale.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 2 8
2 Final Sınavı 4 2 8
5 Derse Katılım 1 12 12
10 Tartışma 10 7 70
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aileye genel bakış
2 Aile Yaşam döngüsü ve terapi açısından önemi
3 Psikodinamik Aile Terapisi
4 Bowen Aile Terapisi
5 Yapısal Aile Terapisi
6 Yapısal Aile Terapisi Terapötik Müdahale
7 Yaşantısal Aile Terapisi
8 Ara Sınav Haftası
9 Post Modern Aile Terapileri Genel İçerik ve Yaklaşımlar
10 Çözüm Odaklı Aile Terapisi
11 Naratif Aile Terapisi
12 Post Modern Aile Terapi Uygulama Ödevleri
13 Post Modern Aile Terapi Uygulama Ödevleri
14 Yarı Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293459 Aile danışmanlığı temel kuramlarını tanır.
2 1293460 Ailelerle çalışmanın temel prensiplerini bilir.
3 1293461 Aileye kısa müdahale planı hazırlayabilir.
4 1293462 Aileyi uzun dönem takip edebilir.
5 1293463 Boşanma danışmanlığı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 2 3 2 4 1
2 2 3 2 2 4 1 1 2 5
3 2 2 2 3 2 2 3 3 3
4 1 3 2 2 2 2 5 3 2
5 4 3 4 3 3 4 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek