Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD511 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, bilimsel etik, atıf yapma, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Melek Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Karasar, Bilimsel Arastırma Yöntemi: Kavramlar, Ýlkeler, Teknikler, Ankara, Nobel Yayın, 2018. Niyazi Karasar, Arastırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, Nobel Yayın, 2017. Bilimsel Arastırma Yöntemleri, Sener Büyüköztürk, Ankara, Pegem Yayınları, 2016. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı Ýstatistik, Arastırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Sener Büyüköztürk, Ankara, Pegem Yayınları, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilime ilişkin temel kavramlar, bilimsel araştırma basamakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 15 15
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları
2 bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri
3 bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler
4 Bilimsel etik ve etik kurallar
5 bilimsel araştırma konusu seçme, araştırma problemi tanımlama, problemi ifade etme
6 Bilimsel değişken, değişken türleri
7 hipotez ve hipotez test etme
8 örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları
9 ilgili kaynakların taranması
10 verilerin kaydedilmesi ve analizi
11 SPSS ile veri analizi
12 verilerin yorumlanması
13 bulguların tablolaştırılması
14 Atıf yapma ve kurallar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
29884 1279306 1. Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilme 2. Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri öğrenebilme 3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme 4. Bilimsel araştırma yapabilme becerisini geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
7 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
8 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş
9 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
29884 4 4 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek