Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD511 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır. Bu ders araştırma prensiplerini, metotlarını ve eğitim alanındaki uygulamalarını geniş bir kapsamda incelemektedir. Ders öğrencilerin araştırma desenleri, veri toplama ve analiz ve rapor yazma konusunda bilgi ve anlayışlarını artırmakla ilgilidir. Ders içeriği bilgiyi toplamak ve yaymada (paylaşmada) araştırmanın rolü, hipotez geliştirme, araştırma deseni geliştirmeye odaklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Melek Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pagem Yayınları. Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık. Fraenkel,J.R.,& Wallen,N.E.(2009). How to design and evaluate research in education (7thed.) Boston: McGrraw Hill. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Rapor yazma ve APA standartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları
2 Bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri
3 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler Makale incelemesi sınıf içi
4 Araştırma konusu seçme Araştırma önerisi için konunun ve problem cümlesinin belirlenmesi
5 Araştırma problemi tanımlama, problemi ifade etme Makale incelemesi-sınıf içi En az 2 makalenin özetlenmesi
6 Değişken ve değişken türleri Araştırma önerisi için giriş kısmının yazılması
7 Hipotez ve hipotez test etme Literatür tarama kısmının yazılması Öneri için veri toplama araçlarına karar verilmesi
8 Örnekleme yöntemleri Makale incelemesi-sınıf içi
9 Arasınav
10 Veri toplama araçları
11 SPSS ile veri analizi Makale incelemesi-sınıf içi Metot kısmının yazılması
12 Bulguların yorumlanması ve tablolaştırma Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -2
13 Bilimsel etik
14 Bilimsel atıf yapma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339890 Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2 1339891 Bir soruna ilişkin problem sorusunu ortaya koyar.
3 1339892 Hipotez geliştirir.
4 1339893 Özgün bir araştırma planlar.
5 1339894 Örnekleme yöntemlerinden araştırmasına uygun olanını seçer.
6 1339895 Araştırmasını sonuca götürecek sağlıklı veri elde etme yöntemlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş