Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD519 Ailede Cinsel Sağlık Eğitimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Cinsel sağlık eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, gelişim dönemlerinde cinsel gelişim ve ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve güvenli davranış, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Cinsel Sağlık Eğitimi (Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin El Kitabı) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 2005. Ersanlı, K., Kumcağız, H. (2015). Cinsel Sağlık Eğitimi Ankara: Pegem akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği cinsel sağlıkla ilgili temel terimlerin ve kavramlar, sağlıklı cinsellik, üreme sağlığı, üreme sistemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Sağlık, Cinsellik ve Eğitim
2 -Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Toplum Sağlığı
3 Toplumlarda Cinselliğe Bakış
4 -Cinsel Bilgiler Konusunda Değer Oluşturma
5 -Cinsel Kimlik Gelişimi
6 Gelişim dönemlerine göre cinsel gelişim ve ruh sağlığı
7 -Kadın üreme sistemi
8 Erkek Üreme Sistemi
9 Ara sınav
10 Üreme Sağlığı ve gebelik
11 Karar Verme Süreci ve Güvenli Davranış
12 -Aile Planlaması
13 -Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
14 Cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286679 Cinsel sağlık eğitiminin içeriğini bilir
2 1286680 Üreme sisteminin fonksiyonlarını bilir
3 1286681 Sağlıklı ve sağlıksız cinsel davranışları bilir
4 1286682 Cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve korunmayı bilir
5 1286683 Aile planlaması yöntemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 4 5 4
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek