Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının bilgisine sahip olma. Kuramların avantaj ve dezavantajlarını değerlendirme. Kendi psikolojik danışma stilini belirleme. Örnek vakalara tepkide bulunabilme farklı yaklaşımlar ele alınarak vakayı kavramsallaştırabilme. Etik ve kültürel duyarlılığa sahip olabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel TOPKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders öncesi konu ile ilgili kaynak kitap ve makalelerin okunması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akkoyun, F. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Voltan Acar, N. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. Frew, J. & Spiegler, M.D. (2012). Contemporary Psychotherapies for a Diverse World.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının tarihi ve amprik içeriği incelenir. Danışanın davranışlarını, duygularını, düşüncelerini ve aile öyküsünü temel alan yaklaşımlar ele alınır. Danışanın kültürel ve etik duyarlılığının işlevi öğrenilir. Çağdaş psikolojik danışma kuramlarının kanıta dayalı uygulamaları ele alınır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 38 38
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramlarının Tarihi ve Ampirik İçeriği
2 2. Temel Psikolojik Danışma Kuramlarına Genel Bakış
3 3. Kanıta Dayalı Psikolojik danışma Uygulamaları
4 4. Aile Öyküsünü Temel Alan Psikolojik Danışma Yaklaşımları
5 5. Danışanın Davranışlarını Temel Alan Psikolojik Danışma Yaklaşımları
6 6. Danışanın Düşüncelerini Temel Alan Psikolojik Danışma Yaklaşımları
7 7. Danışanın Duygularını Temel Alan Psikolojik Danışma Yaklaşımları
8 8. Psikolojik Danışma Kuramlarının Entegrasyonu
9 9. Kendi Psikolojik Danışma Stilini Değerlendirme
10 10. Psikolojik Danışmanın Etik İlkeleri
11 11. Çağdaş Psikolojik Danışma Uygulamaları
12 12. Örnek Vaka Sunumları
13 13. Örnek Vaka Sunumları
14 14. Örnek Vaka Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223647 Çağdaş Psikolojik Danışma Yaklaşımlarının Bilgisine Sahip Olma.
2 1223648 Kendi Psikolojik Danışma Stili Üzerine Düşünme
3 1223669 Etik Duyarlılığa Sahip Olma
4 1223682 Kanıta Dayalı Psikolojik Danışmanın Önemini Bilme
5 1224449 Vaka Örneklerine Uygun Tepkiler Verebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek