Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD503 Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrayarak temel psikolojik danışma becerilerini etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeniden Terapötik İletişim Temel Psikolojik Danışma Becerileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerileri; Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkati Verme, Soru Sorma, Teşvik Etme, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme; Temel Psikolojik Danışma Becerilerini Bütünleştirme; İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri: Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anlık Olma, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 7 3 21
11 Soru-Yanıt 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojik Danışmanlığın Dayandığı Temelleri
2 Psikolojik Danışmanlığı Gerekli Kılan Durumlar
3 Psikolojik Yardım İlişikisi
4 Yardım Etme Becerileri
5 a. Dinleme Becerisi
6 b. Anlama ve Anladığını Anlatma Becerisi
7 Soru Sorma ve Kendini İfade Etme Becerisi
8 Arasınav
9 Yetme Teknikleri
10 Yetme Teknikleri
11 Çözümü Kolaylaştırma
12 Yardımı Sonlandırma Becerisi
13 Danışanın Destek Alma ve Gelişim İsteği
14 Yetme Teknikleri Uygulaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249745 Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını açıklayabilme
2 1249746 Terapötik koşulları tanımlayabilme
3 1249747 Psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulların önemini ve işlevini kavrayabilme
4 1249748 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey psikolojik danışma becerilerini tanımlayabilme
5 1249749 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel ve ileri düzey becerilerin birbiri ile olan ilişkisini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 5 5 4 5 4
2 4 3 4 5 4 4 5 4 5
3 3 5 4 5 4 4 5 3 5
4 4 5 4 3 4 4 5 4 3
5 5 5 5 4 5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek