Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD504 Evlilik ve Aile Danışması Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aile Danışmanlığı süreci, eş seçimi, aile danışmanlığı kuramları ve önleyici programlar hakkında bilgi edinmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Melek Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Evlilik İlişkilerini Geliştirme- Kuram ve Uygulama (Yazar: Kurtman Ersanlı, Melek Kalkan), Ankara: Nobel Yayınevi, 2008. 2.Aile Danışmanlığı (Yazar: Serap Nazlı), Ankara: Nobel Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile ve evlilik kavramları, aile danışmanlığı yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aile ve evlilik kavramlarına genel bir bakış
2 İşlevsel ve işlevsel olmayan aileler
3 Sistem yaklaşımı
4 Aile danışmanlığının yapısal özellikleri
5 Aile danışmanlığı süreci
6 Psikanalitik aile danışmanlığı
7 Genogram hazırlama
8 Yapısal aile danışmanlığı
9 İnsancıl aile danışmanlığı
10 Bilişsel-davranışçı aile danışmanlığı
11 Stratejik aile danışmanlığı
12 Öyküsel aile danışmanlığı
13 Çözüm odaklı aile danışmanlığı
14 Evlilik İlişkisini Geliştirme Programı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1246345 Evlilik ve aile danışmanlığı sürecini bilme, eş seçimi, psiko-sosyal sistem olarak aile, evlilik ve aile danışmanlığında kuramsal yaklaşımları öğrenme, ilişki ve evlilik danışmanlığında süreç ve teknikleri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek