Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD511 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak bu dersin genel amacıdır. Bu ders araştırma prensiplerini, metotlarını ve eğitim alanındaki uygulamalarını geniş bir kapsamda incelemektedir. Ders öğrencilerin araştırma desenleri, veri toplama ve analiz ve rapor yazma konusunda bilgi ve anlayışlarını artırmakla ilgilidir. Ders içeriği bilgiyi toplamak ve yaymada (paylaşmada) araştırmanın rolü, hipotez geliştirme, araştırma deseni geliştirmeye odaklanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Melek Kalkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara, Nobel Yayın, 2018. Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, Nobel Yayın, 2017. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk, Ankara, Pegem Yayınları, 2016. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Şener Büyüköztürk, Ankara, Pegem Yayınları, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Rapor yazma ve APA standartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
38 Rapor Hazırlama 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.
2 Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, Genel Araştırma Türleri, Literatür taraması
3 Literatür taraması, Araştırma Etiği, Araştırma problemi Makale incelemesi sınıf içi
4 Değişkenler ve Hipotez, Araştırma önerisi için konunun ve problem cümlesinin belirlenmesi
5 Evren, örneklem, örnekleme yöntemleri Makale incelemesi-sınıf içi En az 2 makalenin özetlenmesi
6 Veri toplama araçları Araştırma önerisi için giriş kısmının yazılması
7 Veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik Literatür tarama kısmının yazılması Öneri için veri toplama araçlarına karar verilmesi
8 Veri analizi(tanımlayıcı istatistikler) Makale incelemesi-sınıf içi
9 Arasınav
10 Nicel Araştırmalar(Deneysel desenler, tek denekli araştırma)
11 Korelasyonel araştırma Makale incelemesi-sınıf içi Metot kısmının yazılması
12 Tarama araştırması Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -2
13 Nedensel karşılaştırma araştırması
14 Nitel Araştırmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216156 Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2 1216192 Bir soruna ilişkin problem sorusunu ortaya koyar.
3 1216218 Hipotez geliştirir.
4 1216231 Özgün bir araştırma planlar.
5 1216232 Örnekleme yöntemlerinden araştırmasına uygun olanını seçer.
6 1253288 Araştırmasını sonuca götürecek sağlıklı veri elde etme yöntemlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
7 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
8 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş
9 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 4 3 1 4
2 1 4 2 1 1 5
3 1 4 1 4 5
4 1 4 4 5
5 1 4 4 1 5
6 1 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek