Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD512 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bireysel ve grupla psikolojik danışma konusunda güncel ve kısa süreli danışma yaklaşımları hakkında öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında, öğrencilere süpervizyon desteği verilecektir. Böylelikle çeşitli psikolojik danışma kuramlarına dayanan teknikleri kullanarak, öğrencilerin psikolojik yardım becerisi kazanması hedeflenmektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sklare, G. B. (2013). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma (Okul Danışmanları İçin), Psikolojik Danışma, Çeviri Editörü Kaya A., Pegem Akademi. 2. Güner, O. (2010). Çözüm Bende Saklı! Çözüm Odaklı Terapi Yönetimi Çocuk ve Gençlerde Kullanımı, Efil Yayıncılık. 3. Sharry, J. (2016). Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma, Çevirenler: Siyez D. M., Soylu Y., Arslan Ü., Esen E., Bağatarhan T., Nobel YAyıncılık. 4. Sparrer, I. (2011). Çözüm Odaklı Yaklaşıma ve Sistemik Yapısal Dizime Giriş, Çeviren Suvarierol E., Pan Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Güncel ve kısa süreli danışma yaklaşımlarının gözden geçirilmesi, yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, söz konusu yaklaşımlarla ilgili süpervizyon çalışmalarının yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 7 3 21
11 Soru-Yanıt 7 3 21
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışmaya Giriş 2 1
2 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışmada Kullanılan Teknikler 2 1
3 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışmada Kullanılan Teknikler 2 1
4 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışmanın genel olarak kullanılması 2 1
5 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamalarını parçalar halinde yapılması 2 1
6 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamalarını parçalar halinde yapılması 2 1
7 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamasının yapılması 2 1
8 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Uygulamasının yapılması 2 1
9 Öğrencilerin yapmış oldukları uygulamaların geri bildirimlerinin verilmesi 2 1
10 Öğrencilerin yapmış oldukları uygulamaların geri bildirimlerinin verilmesi 2 1
11 Öğrencilerin yapmış oldukları uygulamaların geri bildirimlerinin verilmesi 2 1
12 Öğrencilerin yapmış oldukları uygulamaların geri bildirimlerinin verilmesi 2 1
13 Öğrencilerin yapmış oldukları uygulamaların geri bildirimlerinin verilmesi 2 1
14 Öğrencilerin yapmış oldukları uygulamaların geri bildirimlerinin verilmesi 2 1
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216830 Bireysel ve grupla psikolojik danışma konusunda güncel ve kısa süreli danışma yaklaşımlarını tanır.
2 1216863 Güncel ve kısa süreli danışma yaklaşımlarını kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek