Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD514 Ailede Kriz ve Krize Müdahale 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisindeki kriz kavramını, krizin nedenleri ve etkili müdahale yöntemleri konusunda danışanlarına gerekli psikolojik destek sağlamayı kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kesici, Ş., Bayrakcı-Köklü, E., Mert, A., Kiper, C. (2014). Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri. Ankara : Nobel yayınevi. 2. Nazlı, S. (2001). Aile Danışmanlığı. Ankara : Nobel Yayınevi. 3. Frank M. Dattilio, Arthur, E. Jongsma, JR. (2013). Aile Terapisi Tedavi planlayıcısı (Edit. Sean D. Davis). (Çev.Edit. Azizi yıldırım, İbrahim Kurt). Ankara : Nobel yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamını, ailede meydana gelebilecek kriz ve nedenleri, krize karşı etkili müdahale yöntemlerini başlatabilme ve sonlandırabilme oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri Kriz Kavramı.ppt
2 Gelişimsel ve Durumsal Krizler, Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri Kriz türleri.ppt
3 Farklı Kuramsal Yaklaşımlara Göre Krize Müdahale Stratejileri Krize Müdahale ABC Modeli Krize müdahale yöntemleri.ppt
4 Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi Yas süreci danışmanlığı.ppt
5 Ailede sağlık sorunları ile başa çıkabilme sürecinde kriz Yönetimi AİLEDE KRİZLER ve KRİZ YAKLAŞIMLARI.docx
6 Madde Kullanımında kriz danışmanlığı Madde kullanımında kriz danışmanlığı.pptx
7 Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim.pptx
8 Ara sınav Ara Sınav.docx
9 Boşanma sürecinde kriz danışmanlığı Ailede sağlık sorunları ile başa çıkabilme sürecinde kriz Yönetimi.pptx
10 Çocuğun ihmal ve istismarının psikolojik yönleri ve kriz danışmanlığı Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ FİZİKSEL İSTİSMAR.pdf
11 Ailede şiddete maruz kalan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı AİLEDE KRİZLER ve KRİZ YAKLAŞIMLARI.docx
12 Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi.pdf
13 Olgu sunumları Olgu sunumları.pptx
14 Olgu sunumları, Genel Değerlendirme Olgu sunumları.pptx
15 Final Yıl sonu sınavı.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216122 Aile yaşam döngüsü içerisindeki krizi tanımlayabilme,
2 1216133 Ailede krize neden olabilecek durumları kavrayabilme,
3 1216155 Yaşantı sürecinde ailede karşılaşılabilecek kriz durumlarını yönetebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 5 3 4 4
2 4 5 4 4 5 5 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek