Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EAD516 Aile ve Özel Eğitim 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak hizmetleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meryem VURAL BATIK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR: 1. Özel Eğitimde Aile Eğitimi Ve Rehberliği- Atilla Cavkaytar- Vize Yay. 2. İşitme Güçlüğü Olan Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olabilirim- Gönül Akçamete- Anı Yay. 3. Özel Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitimi- Atilla Cavkaytar- Vize Yay. 4. Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları- O.Ural , G.Haktanır, E.Üstün- MAKALELER: 1. Ciğerli, Ö., Topsever, P., Alvur, T.M., Görpelioğlu, S. (2014). Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Tanı Anından İtibaren Ebeveynlik Deneyimleri: Farklılığı Kabullenmek. Turkısh Journal Of Famıly Medıcıne And Prımary Care, 8(3), 75-81. 2. Diken, İ.H. (2016).Turkish mothers’ interpretations of the disability of their children with mental retardation. International Journal of Special Education, 21(2), 8-18. 3. Selimoğlu, Ö.G., Özdemir, S., Töret, G., Özkubat, U. (2013). Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Early Childhood Special Education , 5(2), 129-167. 4. Meşe, İ (2013). Engellenmiş annelik: Zihinsel engelli çocukların anneleri. Turkish Studies, 8(12), 841-858.

Dersin İçeriği

Özel gereksinim ile ilgili temel kavramlar Özel gereksinim alanlarının aileler üzerindeki etkileri Ailenin geçirdiği duygusal evreler Ailelere sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 10 20
22 Proje Hazırlama 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel eğitim ve aileye giriş
2 Özel eğitimle ilgili temel kavramlar
3 Yetersizliğe ilişkin ailenin duygusal tepkileri
4 Özel gereksinimli çocuğun varlığının aileler üzerindeki etkileri
5 Özel gereksinimli çocukların ailelerinin özellikleri
6 Ailelerin uyum sürecine yardım etme yolları
7 Ailede stres, tutum ve beklenti
8 Özel gereksinimli çocukların ailelerinin rehberlik ve danışmalık gereksinimleri
9 ARASINAV
10 Ailelerle iletişim, görüşme yöntemleri
11 Özel gereksinimli bir çocuk ebeveyni ile görüşme
12 Özel gereksinimli bir çocuk ebeveyni ile görüşme
13 Vaka analizi
14 Film analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290237 Yetersizliğin aileler üzerindeki etkilerini bilir.
2 1290238 Ailenin geçirdiği duygusal evreleri bilir.
3 1290239 Ailelere sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68700 Evlilik ve aile danışmanlığı kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını kavramlaştırarak uygun psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini uygulayabilme.
2 68701 Evlilik ve aile danışmanlığının uzmanlık alanlarına ilişkin bir anlayışa sahip olabilme
3 68707 Evlilik ve aile danışmanlığına ait kuramlarına ve modellerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olabilme
4 68708 Çalışmalarında bilimsel yöntem ve bakış açısını ön planda tutmaya özen gösterebilme
5 68706 Kendine özgü bir psikolojik danışma tarzı geliştirmeye isteklilik
6 68704 Evlilik ve aile danışmanlığı alanında bilimsel araştırmalar yürütebilme
7 68705 Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı alanındaki ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme
8 68703 Meslek kimliğine uygun davranmaya kararlı oluş
9 68702 Evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun biçimde sunmada kararlı oluş

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 3 4 4 3 3
2 3 4 3 4 3 4 3 4 4
3 3 4 4 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek