Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Deneylerde hayvan kullanım gerekçeleri, etik ve yasal düzenlemeler hakkında yeterli bilgi verilerek deney hayvanı kullanan araştırmacıların sorumluluklarının değerlendirilmesini sağlamak. Ayrıca deney hayvanı yerine kullanılacak alternetif yöntemlerin anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bekoff, M. & Meaney, C.A. (Eds.) Animal Rights Movement. In: Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. 2nd Edition. Greenwood Press, 1998. 2. Beauchamp TL. Principles of Biomedical Ethics. 4th ed. New York: Oxford University Press, 1994. 3. Rollin, BE Science and Ethics. Cambridge University Press, 2007. 4. Russell W.M.S., Burch R.L. The Principles of Humane Experimental Technique. 5. Özkul T. Hayvan Deneyleri Etiği, Ulusal ve Uluslararası Mevzuat. Uludağ Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Sertifika Kurs Notları, 2016.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve Terminoloji Hayvan Deneyleri Etiğinde Temel Kavramlar Deneylerde Hayvan Kullanımının Tarihçesi Deneylerde Hayvan Kullanımının Gerekçesi Hayvan Deneyleri Alanındaki Etik Kodlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Terminoloji
2 Hayvan Deneyleri Etiğinde Temel Kavramlar
3 Deneylerde Hayvan Kullanımının Tarihçesi
4 Deneylerde Hayvan Kullanımının Gerekçesi
5 Hayvan Deneyleri Alanındaki Etik Kodlar
6 Hayvan Deneyleri Alanındaki Etik Kodlar
7 Etik Kurullar
8 Ara Sınav
9 Hayvan Deneyleri Mevzuatı - Kavramlar
10 Hayvan Deneyleri Mevzuatı – Temel Prensipler
11 Deneylerde Hayvan Kullanımına İlişkin Uluslararası Mevzuat
12 Deneylerde Hayvan Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuat
13 Deneylerde Hayvan Kullanımına İlişkin Ulusal Mevzuat
14 Araştırmacıların Sorumluluklarının Değerlendirilmesi
15 Alternatif yöntemler
16 Alternatif yöntemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489469 Bilimsel araştırmalarda hayvan kullanımının tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
2 1489470 Deneylerde hayvan kullanım gerekçesini kavrar
3 1489471 Deneylerde hayvan kullanımının bilime katkısını kavrar
4 1489472 Deneylerde hayvan kullanımına ilişkin araştırmacıların sorumluluklarını öğrenir
5 1489473 Deney hayvanı kullanımı yerine alternatif yöntemleri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77784 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 77785 Öğrenme Yetkinliği
3 77786 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 77787 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5
2 3 4 4 5
3 3 5 4 5
4 4 4 4 5
5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek