Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kamu ve özel kurumlarda veteriner hekimlik mesleğinin uygulanması için için gerekli olan bilgi, analitik beceri ve araçları tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bartol, KM., Martin, CM. Management, McGraw-Hill 2. Weihrich H., Koontz, H. Management:A Global Perspective, McGraw-Hill; 3. Yönetim ve organizasyon konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel dergiler 4. Internet aracılığıyla ulaşılabilecek diğer kaynaklar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetime ilişkin temel kavramlar Yönetime ilişkin temel kavramlar Yönetim teorileri Yönetim tekniklerinde çağdaş yaklaşımlar Örgütsel değişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetime ilişkin temel kavramlar
2 Yönetime ilişkin temel kavramlar
3 Yönetim teorileri
4 Yönetim teorileri
5 Veteriner hekimin topluma karşı görevleri
6 Amaçlara Göre Yönetim
7 Amaçlara Göre Yönetim
8 Arasınav
9 Yönetim tekniklerinde çağdaş yaklaşımlar
10 Örgütsel değişim
11 Motivasyon
12 Etkili iletişim
13 Karar verme sürecinin aşamaları
14 Değerlendirme
15 Değerlendirme
16 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489465 İş ortamında etkin bir iletişim kurma ve geliştirme becerisi kazanır.
2 1489466 İş ile ilgili karar vermede kullanması gereken araçları bilir ve tanır.
3 1489467 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin becerilerini kullanabilir.
4 1489468 İş ortamının iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77784 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 77785 Öğrenme Yetkinliği
3 77786 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 77787 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5
2 4 3 4 5
3 4 3 4 5
4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek