Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimin tarihsel gelişmesi ışığında, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel değişimi özümsemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL, Doç. Dr. Berfin Melikoğlu GÖLCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, Tübitak Yayınları, Ankara, 1983. 2. Bahri Ata, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi, 2010. 3. M. Richard-S. Westfall, Modern Bilimin Oluşumu, çev. İsmail Hakkı Duru, Tübitak Yayınları, Nisan, 1997. 4. Cemal Yıldırım, Bilimin Öncüleri, Tübitak Yayınları, Mart, 1995. 5. Lawrence M. Principe, History of Science: Antiquity to 1700, The Teaching Company, 2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih Öncesi Çağlarda Bilim ve Teknoloji İlk Çağlarda Bilim: Çin, Hint ve Orta Asya’da Bilim Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim Rönesans Bilimsel Devrim ve Aydınlanma Çağı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih Öncesi Çağlarda Bilim ve Teknoloji
2 İlk Çağlarda Bilim: Çin, Hint ve Orta Asya’da Bilim
3 Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da Bilimsel Gelişmeler
4 Eski Yunan Bilimi
5 Roma Uygarlığında Bilim
6 Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Bilim
7 Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim
8 Ara Sınav
9 Rönesans
10 Bilimsel Devrim ve Aydınlanma Çağı
11 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bilim
12 Yakınçağda Bilimsel Gelişmeler
13 Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Bilim
14 Genel Değerlendirme ve Tartışma
15 Genel Değerlendirme ve Tartışma
16 Genel Değerlendirme ve Tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299593 Tarihsel süreçte bilimin nasıl geliştiğini anlar
2 1299594 Dönemin yaşam koşulları, siyasal ve ekonomik yapısının bilimsel üretime etkilerini açıklayabilir
3 1299595 Bilimsel buluşların arkasındaki düşünceyi ve yapıyı görür
4 1299596 Bilim insanlarının yaşama koşulları ve bilim üretme ilişkilerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70072 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70073 Öğrenme Yetkinliği
3 70074 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70075 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5
2 3 5 4 5
3 3 4 3 5
4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek