Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde konuyla ilgili geçmişten günümüze geçen süreçte konuyla ilgili alanda veteriner hekimliği mesleğinin katkılarının neler olduğu konusunun öğrenilmesi ve günümüzdeki bu katkıların bilimsel bakış açısıyla incelenmesinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Berfin Melikoğlu Gölcü, Doç. Dr. Şule Sanal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dunlop, R.H. and Williams, D.J. (1996) Veterinary Medicine – An Illustrated History. Mosby, Missouri Karasson, D. (1988) A Concise History of Veterinary Medicine.Budapest Smithcors, J. F. (1958) Evolution of the veterinary art: A narrative account to 1850, London, Baillière, Tindall and Cox Erk, N. (1966) Veteriner Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihsel süreçte veteriner hekimlerin halk sağlığına ve sağlık bilimlerine yapmış olduğu katkılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk sağlığı kavramı - -
2 Halk sağlığı kavramı - -
3 Halk sağlığının gelişim süreci - -
4 Halk sağlığının gelişim süreci - -
5 Koruyucu veteriner hekimlik kavramı - -
6 Koruyucu veteriner hekimlik kavramı - -
7 Veteriner hekimler ve halk sağlığı - -
8 Arasınav - -
9 Veteriner hekimler ve halk sağlığı - -
10 Hekim-veteriner hekim işbirliği - -
11 Hekim-veteriner hekim işbirliği -
12 Veteriner hekimlik halk sağlığı örgütlenmesi - -
13 Veteriner hekimlik halk sağlığı örgütlenmesi - -
14 Uluslararası örgütlerin veteriner hekimlik halk sağlığı çalışmaları - -
15 Uluslararası örgütlerin veteriner hekimlik halk sağlığı çalışmaları - -
16 Final Sınavı - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268307 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkılarında konunun tarihi bilgilerini kavramsal olarak ele alma
2 1268308 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde bu katkıların neler olduğu bilgilerini geliştirme
3 1268309 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde veteriner hekim –tıp hekimi işbirliğini öğrenmek
4 1268310 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları dersinde farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70069 Öğrenme Yetkinliği
3 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70071 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5
2 4 4 4 5
3 3 4 3 5
4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek