Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı dersinde konuyla ilgili mevzuatın geçmişten günümüze sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilgili mevzuatın etik kapsamında analiz edilme bilgilerinin kazanılmasının sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wilson, J.F. (1993) Law and ethics the veterinary profession. Priority press, USA Pieper, A. (1994) Etiğe Giriş. Ayrıntı Yay. Hatipoğlu, M. (2003) Gıda,Tarım, Hayvancılık ve Sağlık Rehberi. Türk Diyanet Vakfı, Ankara. Ayan, M., Arslan, İ. (1998) Temel Hukuk Bilgisi. Mimoza Yay., Konya Gözübüyük, A.Ş. (2002) hukuka GİRİŞ ve Hukukun Temel Kavramları. Turhan Yay., Ankara http://www.resmigazete.gov.tr İnternet

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Hekimliği Mevzuatının geçmişte günümüze uygulanması, ilgili mevzuatın etik ve deontolojik açıdan değerlendirilmesi

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş
2 Veteriner hekimliğin icrasına ait mevzuatın değerlendirilmesi
3 Veteriner hekimliğin icrasına ait mevzuatın deüerlendirilmesi
4 Hayvan sağlığı ile ilgili mevzuat
5 Hayvan sağlığı ile ilgili mevzuat
6 Hayvan ıslahı ile ilgili mevzuat
7 Hayvan ıslahı ile ilgili mevzuat
8 Arasınav
9 Hayvan hastaneleri mevzuatı
10 Muayenehane ve poliklinik mevzuatı
11 Özel laboratuvarlarla ile ilgili mevzuat
12 Veteriner ilaçları ile ilgili mevzuat
13 AB mevzuatının değerlendirilmesi
14 AB mevzuatının değerlendirilmesi
15 AB mevzuatının değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268781 Veteriner Hekimliği Mevzuatı konusunda bilgileri geliştirme
2 1268782 Veteriner Hekimliği Mevzuatının etik yaklaşımla incelenerek bilgileri geliştirme
3 1268783 Veteriner Hekimliği Mevzuatının uygulamada karşılaşılan problemlerinin çözümünde yetkinliği kazandırma
4 1268784 Veteriner Hekimliği Mevzuatı alanında sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme
5 1268785 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatının etik ve deontolojik açıdan değerlendirme yeteneğinini kazandırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70069 Öğrenme Yetkinliği
3 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70071 Alana Özgü Yetkinlik