Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner hekimliği deontoloji alanında temel kavramların öğrenilmesi ve bu alanda araştırma yapabilme yeterliğini ve becerisinin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Assoc. Prof. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Deontoloji (Genel) dersinin daha önce alınması dersin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wilson, J.F. (1993) Law and ethics the veterinary profession. Priority press, USA Pieper, A. (1994) Etiğe Giriş. Ayrıntı Yay. Rollin, B. (1999) An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory and Cases. Iowa State University Press, Ames – Iowa, L.F.M. van Zuphten and M. Balls. (1997) Animal Alternatives, Welfare and Ethics. Published: Elsevier Science B.V., Amsterdam. Tannenbaum, J. (1995) Veterinary Ethics: Animal Welfare, Client Relations, Competition and Collegiality. Mosby-Year Book, Inc., USA.Yaşar, A. (2014) Veteriner Hekimliği Etiği ve Mevzuatı. Konya Başağaç Gül, T. (2011) Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2321, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1318, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deontoloji, mesleki deontoloji alanında temel kavramlar, deontolojik problemlerin belirlenmesi ve çözümü, deontolojik ve etik problemlerin karşılaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş: Deontoloji ve mesleki deontoloji kavramları ve genel bilgiler
2 Deontolojik sorunları belirleme
3 Deontolojik sorunları belirleme
4 Deontolojik sorunları belirleme
5 Deontolojik sorunları belirleme
6 Deontolojik problem çözümü
7 Deontolojik problem çözümü
8 Deontolojik problem çözümü
9 Vize Sınavı
10 Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
11 Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
12 Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
13 Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
14 Deontolojik ve etik problem çözümü
15 Deontolojik ve etik problem çözümü
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516625 Veteriner hekimliği deontoloji (VHD) alanında bilgileri geliştirme
2 1516626 VHD alanında özgün bir konuyu araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
3 1516627 VHD alanında problemlerin çözümünde mevzuatı etik kavramlar kapsamında değerlendirebilme yetkinliği kazandırma
4 1516628 VHD alanındaki sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77780 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 77781 Öğrenme Yetkinliği
3 77782 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 77783 Alana Özgü Yetkinlik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5
2 4 4 4 5
3 3 3 4 5
4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek