Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Veteriner hekimliği deontoloji alanında temel kavramların öğrenilmesi ve bu alanda araştırma yapabilme becerisinin sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akarsu, B. Ahlak Öğretileri. Remzi Kitabevi, 1982. Aristoteles. Nicomakhos’a Etik, Bilgesu Yayıncılık, 2007. Atabek E. M. Tıbbi Deontoloji Konuları. İstanbul: 1983. Kant, I. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009. Menteş, A. Türk Veteriner Hekimliği Tarihinde Deontoloji, Ülkemizde ve Dünyada Bugünkü Durum, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili bilgiler, etik ilkeler, etik kurullar ve etik çeşitleri ile bunların uygulamada ayrımı

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili tanımlar
2 Deontoloji, etik ve mevzuatla ilgili tanımlar
3 Deontolojik sorun belirleme
4 Deontolojik sorun belirleme
5 Deontolojik sorun belirleme
6 Deontolojik problem çözümü
7 Deontolojik problem çözümü
8 Ara sınav
9 Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
10 Deontolojik ve etik problem karşılaştırması
11 Deontolojik ve etik problem çözümü
12 Deontolojik ve etik problem çözümü
13 Örnek vaka analizi
14 Örnek vaka analizi
15 Örnek vaka analizi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268823 Veteriner hekimliği deontoloji (VHD) alanında bilgileri geliştirme
2 1268824 Veteriner hekimliğinde deontoloji-etik ve mevzuatın değerlendirilmesi
3 1268825 VHD alanında özgün bir konuyu araştırma ve projelendirme becerisi kazandırma
4 1268826 VHD alanında problemlerin çözümünde mevzuatı etik kavramlar kapsamında değerlendirebilme yetkinliği kazandırma
5 1268827 VHD alanındaki sorunları bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70069 Öğrenme Yetkinliği
3 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70071 Alana Özgü Yetkinlik