Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 927001 1 1 0

Dersin Amacı

Eski harflerin yazılması ve okunulmasının öğrenilmesi, Eski harfli metinlerin okunmasında ve yazılmasında pratiklik kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkel, T. (2010) Osmanlıca Metinleri Okumaya Giriş (Müfredat). Tüdiad Yayınları. Şemseddin Sami (1989) Kâmus-i Türki. Enderun Kitapevi , İstanbul. Devellioğlu, F. (2002) Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitapevi Yayınlar, 19. Baskı, Ankara. Ergin, M (1992) Osmanlıca Dersleri. Boğaziçi Yayınları, İstanbul. Subhi Ethem (1918) Nevsal-I Baytari. Agop Matasyon Matbaası, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı alfabesi ile yazılan eski harfli metinler üzerinde okuma ve yazma çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 60 1
54 Ev Ödevi 40 1
2 Final Sınavı 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı alfabesine giriş
2 Osmanlı alfabesini okuma ve yazma
3 Osmanlı alfabesini okuma ve yazma
4 Osmanlı alfabesini okuma ve yazma
5 Osmanlı alfabesini okuma ve yazma
6 Osmanlı alfabesini okuma ve yazma
7 Osmanlıca metinler üzerinde temel yazım kurallar
8 Osmanlıca metinler üzerinde temel yazım kurallar
9 Vize Sınavı
10 Osmanlıca metinlerin okunması ve yazılması
11 Osmanlıca metinlerin okunması ve yazılması
12 Osmanlıca metinlerin okunması ve yazılması
13 Osmanlıca metinlerin okunması ve yazılması
14 Veteriner hekimliği ile ilgili Osmanlıca metinlerden örnekler
15 Veteriner hekimliği ile ilgili Osmanlıca metinlerden örnekler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212491 Osmanlı alfabesinin öğrenilmesi ile Osmanlıca üzerinde bilgi kazanma
2 1212502 Eski harfli metinler üzerinde okuma ve yazmada pratik kazanma
3 1212507 Veteriner hekimliğine ilişkin eski harfli yazılan Osmanlıca metinler üzerinde bilgi kazanma
4 1212517 Osmanlıca metinleri bilimsel düşünce yapısı içerisinde değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70069 Öğrenme Yetkinliği
3 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70071 Alana Özgü Yetkinlik