Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Osmanlıca belgelerin tanınması ve okunmasında pratiklik kazanılması, Osmanlıca belgelerin tasnif, tahlil ve tenkit edilmesinin öğrenilmesi ve bu belgelerin bilim tarihi açısından incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU GÖLCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kütükoğlu, M. S. (2013) Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Kütükoğlu, M. S. (2014) Tarih Araştırmalarında Usûl. Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (1992) Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara. Devellioğlu, F. (2002) Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Aydın Kitapevi Yayınlar, 19. Baskı, Ankara. Ergin, M (1992) Osmanlıca Dersleri. Boğaziçi Yayınları, İstanbul. Subhi Ethem (1918) Nevsal-I Baytari. Agop Matasyon Matbaası, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlıca belgelerin ayrımı ve bilim tarihi açısından önemi, Osmanlıca belgelerin tasnif, tahlil ve tenkit edilmesi hakkında bilgiler

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih metodolojisinde belge analizi
2 Belge bilimi (Diplomatik): Diplomatiğin doğuşu ve gelişimi
3 Osmanlı diplomatiği ve Osmanlıca belgelere giriş
4 Osmanlıca belgelerde yazı ve yazı malzemeleri
5 Osmanlıca belgelerde yazı ve yazı malzemeleri
6 Osmanlıca belgelerde yazı ve yazı malzemeleri
7 Osmanlıca belgelerde yazı ve yazı malzemeleri
8 Vize Sınavı
9 Osmanlıca belge türleri
10 Osmanlıca belge türleri
11 Osmanlıca belge türleri
12 Bilim Tarihi açısından Osmanlıca belgelerin incelenmesi
13 Bilim Tarihi açısından Osmanlıca belgelerin incelenmesi
14 Veteriner hekimliği ile ilgili Osmanlıca belgelerden örnekler
15 Veteriner hekimliği ile ilgili Osmanlıca belgelerden örnekler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209257 Osmanlıca belgeler hakkında bilgi edinilmesiyle bu metinler üzerinde araştırma yapılabilmesi
2 1209295 Tarih metodolojisinde uygulanan belge analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1209301 Bilim tarihi açısından Osmanlıca belgeleri değerlendirebilme yeteneğinin kazanılması
4 1209302 Veteriner hekimliği tarihi açısından Osmanlıca belgeleri değerlendirebilme yeteneğinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70069 Öğrenme Yetkinliği
3 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70071 Alana Özgü Yetkinlik