Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrenciye hemşirelik kuram ve felsefesini kapsamlı bir şekilde inceleyebilme, yorumlama, hemşirelik bakımında bu kuram ve modellerden yararlanma, kuram ve modelleri değerlendirme ve kuram ve model geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Masters, K.: Nursing Theories, A Framework for Professional Practice, World Headquarters, 2. Baskı, 2015, s.128-137 2. Ocakçı, A.F.; Alpar, Ş.E.: Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Medikal Yayıncılık 3.Ay, F.; Ertem, Ü.; Özcan, N.; Ören, B.; Işık, R.; Sarvan, S.: Temel Hemşirelik, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008 4.McEwen, M.; Wills E.M.: Theoretical Basis for Nursing, 4th. Edition, Wolters Kluwer 5.Birol, L.: Hemşirelik Süreci, Berke Ofset Matbaacılık, 2013 6.Sabuncu, N., Alpay, Ş., İlhan, S., Bahçecik, N., Batmaz, M., Özdilli, K., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık, Ekim 2011 7.Aştı, A.T.; Karadağ A.:Hemşirelik Esasları, Akademi Basın ve Yayıncılık, Ağustos 2013 8.Velioğlu, P.: Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012 9.Şentürk, S.E.: Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler, Nobel Matbaacılık, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelik kuram ve felsefesi ile ilgili temel düşünceler ve tarihsel gelişim sürecini , hemşirelik felsefesi, hemşirelik kuramları ve modellerini, kuram geliştirmede kullanılan anahtar terminolojiyi içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 25 1
11 Soru-Yanıt 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
10 Tartışma 1 25 25
11 Soru-Yanıt 1 25 25
19 Beyin Fırtınası 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hemşirelik Uygulamalarında Kuramların Kullanımı
2 Hemşirelik Araştırmalarında Kuramların Kullanımı
3 Hemşirelik Yönetiminde Kuramların Kullanımı
4 Hemşirelik Eğitiminde Kuramların Kullanımı
5 Florence Nightingale
6 Roper Logan Tierney
7 Hildegard Peplau
8 Ida Jean Orlando
9 Sister Callista Roy
10 Betty Neuman
11 Martha Elizabeth Rogers
12 Imogine King
13 Joy Travelbee
14 Madeleine Leininger

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246016 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi ile ilgili temel düşünceler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1246017 Hemşirelik Kuram ve Felsefesinin Tarihsel gelişim sürecini açıklayabilir
3 1246018 Hemşirelik Felsefesi, Hemşirelik Kuram ve Modellerini açıklayabilir.
4 1246019 Kuram geliştirmede Kullanılan Anahtar Terminoloji konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama