Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrenciye hemşirelik kuram ve felsefesini kapsamlı bir şekilde inceleyebilme, yorumlama, hemşirelik bakımında bu kuram ve modellerden yararlanma, kuram ve modelleri değerlendirme ve kuram ve model geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zeliha KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Masters, K.: Nursing Theories, A Framework for Professional Practice, World Headquarters, 2. Baskı, 2015, s.128-137 2. Ocakçı, A.F.; Alpar, Ş.E.: Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Medikal Yayıncılık 3. Ay, F.; Ertem, Ü.; Özcan, N.; Ören, B.; Işık, R.; Sarvan, S.: Temel Hemşirelik, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008 4. McEwen, M.; Wills E.M.: Theoretical Basis for Nursing, 4th. Edition, Wolters Kluwer 5. Birol, L.: Hemşirelik Süreci, Berke Ofset Matbaacılık, 2013 6. Sabuncu, N., Alpay, Ş., İlhan, S., Bahçecik, N., Batmaz, M., Özdilli, K., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık, Ekim 2011 7. Aştı, A.T.; Karadağ A.:Hemşirelik Esasları, Akademi Basın ve Yayıncılık, Ağustos 2013 8. Velioğlu, P.: Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012 9. Şentürk, S.E.: Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler, Nobel Matbaacılık, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hemşirelik biliminin temel kavramları, hemşirelikte teorilerin tarihsel gelişim süreci, hemşirelik modellerinin özellikleri, hemşirelik modellerinin sınıflandırılması, analizi ve kullanımını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 25 1
11 Soru-Yanıt 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 1 25 25
10 Tartışma 1 25 25
11 Soru-Yanıt 1 25 25
19 Beyin Fırtınası 1 25 25
20 Rapor Hazırlama 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jean Watson 1. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
2 Virgina Henderson 2. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
3 Dorothea Orem 3. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
4 Dorothy Johnson 4. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
5 Margaret Newman 5. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
6 Katharine Kolcaba 6. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
7 Kristen Swanson 7. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
8 Patricia Benner 8. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
9 Anne Boykin ve Savina O. Schoenhofer 9. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
10 Lydia Hall 10. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
11 Afaf İbrahim Meleis 11. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
12 Nola J. Pender storage/app/public/zkoc/121854
13 Myra Estrin Levine 13. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx
14 Rosemarie Risso Parse 14. Hafta.Prof.Dr. Zeliha KOÇ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245967 Hemşirelik teorisi ve felsefesi ile ilgili temel düşünceyi bilme
2 1245968 Hemşirelik felsefesini, hemşirelik teorisini ve modellerini açıklayabilecektir.
3 1245969 Teoriyi geliştirmede kullanılan anahtar terminoloji hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama