Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL107 İktisada Giriş I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem konularında öğrencilerin kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Arş. Gör. Yavuz Yayla

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kemal YILDIRIM (Editör) (2009), İktisada Giriş, 2. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2. İktisat I, Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, Paul N. Courant, Çeviren: Ömer Faruk Batırel ve diğerleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1997. 3. Ertek, Tümay (2008), Mikroekonomiye Giriş, 4. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. 4. Case, K. E., ve Fair, R. C. (2007), Principles of Economics, 8th Edition, Pearson Prentice Hall, NJ. 5. Economics 6th. Edition, David Begg, Stanley Fisher, and Rudiger Dornbusch, McGraw-Hill, 1994. 6. Principles of Economics 4th. Edition, N. Gregory Mankiw, South-Western College Pub, 2006 7. Schaum’s Outline of Principles of Economics 2nd. Edition, Dominick Salvatore, Eugene A. Diulio, McGraw-Hill, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu ve dış ticaret.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisat Nedir? Bir Sosyal Bilim Olarak İktisat ve İktisatta Yöntem 01-İktisat ve İktisat Bilimi.pptx
2 Kıtlık ve Tercih Sorunu 02-Kıtlık ve Tercih.pptx
3 Talep Nedir? Piyasa Talebini Oluşumu 03-Talep.pptx
4 Arz ve Piyasa Arzının oluşumu 04-Arz.pptx
5 Talep ve Arz Esneklikleri 05-Talep ve Arz Esneklikleri.pptx
6 Arz ve Talep Uygulamaları 06-Arz ve Talep Uygulamaları.pptx
7 Tüketici Davranışları Teorisi 07-Tüketici Davranışları Teorisi.pptx
8 Üretim Teorisi 08-Üretim Teorisi.pptx
9 Maliyetler
10 Tam Rekabet Piyasası
11 Tekel Dengesi
12 Eksik ve Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu
13 Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı
14 Refah ve Genel Denge

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11822 1218820 Faktör piyasalarını ve gelir dağılımının özelliklerini bilir.
17898 1218812 Piyasa dengesinin nasıl oluştuğunu bilir, talep ve arz eğrilerini belirleyen değişkenlerin değişmesi durumunda piyasa dengesinin nasıl değiştiğini yorumlar.
26849 1218907 Genel Denge, refah ve dış ticaret kavramlarını açıklayabilir.
27223 1218935 Tüketici dengesinin oluşumunu marjinal fayda yaklaşımı ile açıklayabilir.
28698 1218964 Ekonomik analiz için gerekli olan temel kavramları tanımlar.
29751 1218926 Esneklik kavramını tanımlar, nasıl ölçüldüğünü ve ekonomik etkilerini bilir.
31090 1218835 Talep ve arz fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar.
31092 1218861 Üretici dengesinde marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunların arasındaki ilişkileri anlatabilir.
32062 1218807 Tam rekabet piyasasında fiyat oluşumunun temellerini bilir.
35304 1218877 Tekel piyasasında fiyat oluşumunun temellerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
11822 3 3 2 3 2 2 4 2 1 4 3 4 2
17898 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4
26849 4 5 3 2 4 2 4 4 4 3 4 2 5
27223 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4
28698 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3
29751 4 3 1 4 4 4 3 2 3 3 3
31090 3 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4
31092 5 4 3 2 3 2 4 4 5 4 3 3 2
32062 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3