Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL108 İktisada Giriş II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin makro iktisat kavram ve yöntemleri konusunda giriş düzeyinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Arş. Gör. Yavuz Yayla

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Makro İktisada Giriş 2. Baskı, K. Yıldırım, İ. Bakırtaş, R. Yılmaz, Ekin Yay. 2006 2. İktisat II, Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, Paul N. Courant, Çeviren: Ahmet Çakmak, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1990 3. Principles of Macroeconomics 9th. Ed. Prentice Hall, Case Fair Oster 2008. 4. Principles of Economics 4th. Edition, N. Gregory Mankiw, South-Western College Pub, 2006 5. Schaum’s Outline of Principles of Economics 2nd. Edition, Dominick Salvatore, Eugene A. Diulio, McGraw-Hill, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Milli Gelir hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Toplam Talep ve Toplam Arz, Denge milli gelir düzeyi, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik büyüme ve Açık ekonomide denge.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makroekonomik Analize Giriş
2 Temel Kavramlar: Tüketim, Tasarruf, Yatırım Fonksiyonları
3 Makro İktisadi Dengelerin Oluşumu, Nominal ve Reel Milli Gelir
4 Milli Muhasebe Sistemi, Milli Hasıla’nın ölçülmesi, Enflasyon ve İşsizlik Ölçümleri
5 Uzun Dönem Kısa Dönem İlişkileri, İktisadi Denge, Toplam Harcama ve Denge
6 Kamu Harcamaları Mali Politika
7 Para Arzı ve Merkez Bankası
8 Para Talebi, Para Arzı, Para Politikası, Faiz Oranı
9 Para, Faiz Oranı ve Ekonomik Denge
10 Toplam Talep Toplam Arz ve Enflasyon
11 İşgücü Piyasası, İşsizlik ve Enflasyon
12 Uzun Dönem Denge
13 Açık Ekonomi Makro Politikaları; Uluslararası Mal Ve Hizmet Hareketleri, Uluslararası Faktör Hareketleri
14 Makro Ekonomi Tartışmaları, Ekonomik Büyüme Ve Gelişme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10646 1219054 Basit çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar. Çarpan ile igili basit problemleri çözer.
10647 1219067 Açık Ekonomide dış ticaret ve ödemeler dengesi kavramlarını anlatabilir.
11823 1219072 Milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimini grafik yardımıyla açıklar.
11826 1219112 Tüketim, Yatırım, Devlet Harcamaları ve Dış Ticaret kavramlarını bilir, bu kavramları kullanarak toplam tasarrufu açıklayabilir.
13546 1219079 Enflasyon ve İşssizlik arasındaki temel ilişkiyi yorumlayabilir.
31159 1219118 Para kavramının tarihi gelişmesini, paranın işlevlerini, para talebinin motivasyonlarını anlatabilir.
32066 1219024 Milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme kavramlarını açıklar ve bunların ölçüm yöntemlerini bilir.
35306 1219153 Merkez Bankasının işlevlerini ve Para arzı kavramlarını bilir. Para piyasası dengesini grafik yardımıyla açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
10646 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
10647 4 4 2 4 2 4 2 5 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 5 5 2
11823 4 4 4 3 3 4 4 5 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3
11826 5 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4
13546 4 4 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3
31159 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 5 4 5 4 4 3 4 2
32066 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 5