Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL207 Üretim İşlemler Yönetimi I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, üretim yönetimiyle alakalı temel kavram ve konuları öğrencilere aktarmak ve işletmelerde üretim stratejisinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan temel gereksinimleri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat ULUDAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları Üretim/İşlemler Yönetimi I, Yrd.Doç.Dr.Mesiha Saat ERSOY, Prof.Dr.Abdullah ERSOY, İmaj Yayınevi, 2011.Üretim/İşlemler Yönetimi, Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Prof.Dr.Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi. Üretim Yönetimi, Süreçleri ve Tedarik Zincirleri, Çeviri Editörü: Prof.Dr.Semra BİRGÜN, Krajewski, Ritzman, Malhotra, Nobel Yayınları. Yardımcı Ders Kitapları İşlemler Yönetimi, Joseph G.MONKS, Çeviren: Prof.Dr.Sevinç ÜRETEN, Nobel Yayınları, 1996. Üretim Yönetimi, Prof.Dr.Bülent KOBU, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2003 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Bülent Sezen, Elif Yayınevi, Ankara, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim/işlemler yönetimine giriş, Üretim/işlemler stratejisi, kalite yönetimi, istatistiksel süreç denetimi, tahmin, karar ve karar metadolojisi, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, süreç teknolojisi ve otomasyon, kapasite planlaması, kuruluş yeri seçimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim işlemler yönetimine giriş
2 Üretim işlemler yönetimine giriş
3 Üretim işlemler stratejisi
4 Üretim işlemler stratejisi
5 Üretim işlemler yönetiminde karar verme
6 Üretim işlemler yönetiminde karar verme ve kullanılan matematiksel modeller
7 Tahmin ve Tahmin Yöntemleri
8 Tahmin ve Tahmin Yöntemleri
9 Ürün tasarımı ve süreç planlaması
10 Ürün tasarımı ve süreç planlaması
11 Otomasyon ve teknoloji kararları
12 Otomasyon ve teknoloji kararları
13 Kapasite planlaması ve yönetimi
14 Kapasite planlaması ve yönetimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423854 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; üretim ve üretim yönetimine ilişkin temel düzeyde bir bilgi birikimi kazanırlar.
2 1423858 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; üretim stratejisinin tasarlanması, oluşturulması ve etkin bir biçimde uygulanması için gereken niteliklerin farkında olacaklardır.
3 1423874 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; tahmin ve karar verme tekniklerine ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahibi olurlar.
4 1423918 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; üretim yönetiminde karşılaşılan problemlerin yapısı ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 3 4 4 3 3 5 5 3 4 4 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 4
2 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek