Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL209 Mikro İktisat 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin Mikroiktisat konusunda ileri kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve analitik olarak mikroiktisat problemleri oluşturup çözebilmelerini sağlamak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Nazım Ekinci (2011), Modern Mikro İktisat, Efil Yayınevi 2. Parasız, İlker (2008), Mikro Ekonomi, 8. Baskı, Ezgi Kitabevi 3. Bulmuş, İsmail (2008), Mikroiktisat, Ankara. 4. Bulmuş, İsmail (2008), Çözümlü Mikroiktisat Problemleri, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketici davranışları teorisi, tüketici tercihleri, farksızlık eğrileri, optimal seçimler ve fayda maksimizasyonu, tüketici talebi, genelleştirilmiş tazmin edilmiş talep fonksiyonları, düalite, talep esneklikleri, üretici davranışları teorisi, üretim fonksiyonları, kısa ve uzun dönem analizler, üretim maliyeti kuramı, rekabetçi piyasada firmanın kâr maksimizasyonu ve firma arzı, rekabetçi piyasada arz ve talep parametrelerindeki değişmelere karşı kısa ve uzun dönemdeki ayarlanmalar, eksik rekabet piyasaları, monopolcü piyasada firma dengesi, monopolcü piyasada fiyatlama stratejileri, oligopol modelleri, işbirliğine dayanmayan modeller, işbirliğine dayanan modeller, oyun kuramı ve uygulamaları, monopolcü rekabet modeli, faktör piyasaları, kamusal mallar ve dışsallıklar, refah ekonomisi ve genel denge.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikro Ekonomiye Giriş
2 Arz ve Talebin Temelleri
3 Çeşitli Piyasa Talep Eğrileri ve Talep ve Arz Esneklikleri
4 Tüketici Davranışları Teorisi, Fayda Maksimizasyonu ve Tercih
5 Tek Değişken Girdili Üretim
6 İki Değişken Girdili Üretim ve Üretim Maksimizasyonu
7 Geleneksel Maliyet Teorisi
8 Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Teorisi
9 Tam Tekel Durumunda Fiyat Teorisi,Tekelci Firmaların Kar Maksimizasyonu Uygulamaları
10 Tekelci Rekabet Koşulları Altında Fiyat Teorisi
11 Oligopol Piyasalarında Fiyat Teorisi
12 Oyun Teorisi ve Stratejik Davranış
13 Genel Denge Teorisi
14 Refah Ekonomisi Teorisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8460 1219197 Arz ve Talep yardımıyla Piyasa dengesinin oluşumunu inceleyebilir.
10340 1219172 Arz ve Talep esnekliklerinin etkilerini inceleyebilir.
11828 1219186 Tam rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.
13652 1219178 Oligopol Piyasalarında fiyat dengesinin oluşumunu analiz edebilir.
19764 1219210 Piyasa dengesinindeki değişmeleri analiz edebilir.
19766 1219221 Genel Denge ve Etkinlik kavramlarını açıklayabilir.
26853 1219223 Stratejik Davranış ve Oyun Teorisi konularında temel bilgiye sahiptir.
29760 1219244 Üretim Maksimizasyonu ve Maliyet Minimizasyonu problemlerini çözebilir.
31097 1219206 Tüketici Davranışları Teorilerini bilir. Fayda Maksimizasyonu yoluyla Talep Denklemlerini elde edebilir.
33784 1219229 Tam Tekel ve Tekelci Rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
8460 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 2 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3
10340 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 1 2 3 4 2 4 3 4 2 4 4
11828 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3
13652 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4
19764 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 2 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4
19766 4 5 4 5 4