Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL210 Makro İktisat 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin Milli Gelir hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Denge milli gelir düzeyi, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik büyüme ve Açık ekonomide denge konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları ve analiz yapabilmelerini sağlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Makroekonomi(8. Baskı), Kemal Yıldırım - Doğan Karaman - Murat Taşdemir Seçkin Yayıncılık , 2009 2. Makroekonomi, R. Dornbusch, S. Fischer Çeviren: S. Ak - M. Fisunoğlu, E. Yıldırım, Akademi Yayınevi 1998. 3. Makroekonomi(9. Baskı), İlker Parasız, Seçkin Yayınevi, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makro ekonominin temelleri (değişkenler ve ilişkiler, referans modelleri, klasik model ve keynesyen model,temel modeller, para, faiz ve milli gelir, ıs-lm modeli, mal ve para piyasaları dengesi, maliye ve para politikaları kullanımlarının etkileri, ıs-lm-bp modeli, mundel-fleming modeli, sabit ve esnek döviz kuru sistemlerinde politika değerlemeleri, ad-as modelleri. ad-as modelleri ve dinamik ad-as, temel makroekonomik sorunlar, işsizlik, enflasyon, bütçe açıkları ve dış açıklar, ekonomik büyüme, büyümenin unsurları ve kaynakları, neoklasik büyüme modeli, yeni büyüme teorileri, beşeri sermaye ve içsel büyüme teorisi, büyümenin gerçeklerine yeniden bakış, makro ekonominin mikro ekonomik temelleri, tüketim ve tasarruf, yatırım, para arzı ve talebi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Milli Gelir Muhasebesi,
2 Toplam Talep, Milli Gelir Dengesi
3 Para, Faiz ve Milli Gelir
4 Para ve Maliye Politikaları
5 Sabit ve Hareketli Döviz Kurları altında denge
6 Toplam Arz ve Talep, Ücretler, Fiyatlar, İstihdam
7 Rasyonel Beklentiler
8 Tüketim ve Tasarruf
9 Yatırım Harcamaları
10 Para Talebi Merkez Bankası ve Para Arzı
11 İstikrar Politikaları
12 Enflasyon,İssizlik Dinamiği
13 Bütçe Açıkları ve Borç
14 Sermaye Hareketleri ve Uluslararası Makroekonomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8463 1219310 Açık Ekonomide milli gelir dengesinin oluşumunu ve sermaye hareketlerinin bu denge üzerindeki etkilerini IS-LM-BP modeli çerçevesinde grafik yardımıyla açıklar.
8464 1219345 Para ve Maliye politikalarının etkilerini değerlendirir.
13653 1219268 Makroekonomik analiz için gerekli temel kavramları tanımlar bu kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar.
17903 1219287 Temel makroekonomik teorileri, ve teorilerin gelişim süreçlerini açıklar.
18841 1219335 Klasik ve Keynesyen yaklaşımların farklılıklarını, Yeni-Klasik ve Yeni-Keynesyen tartışmaları açıklar.
22265 1219342 Tüketim, Yatırm ve Para Teorilerindeki yeni gelişmeleri bilir.
29762 1219363 IS-LM modellerinde milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimlerini grafik yardımıyla analiz eder.
29764 1219383 Harcama kalemlerinin değişiminde çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar.
31099 1219314 İstikrar Politikaları, Bütçe Açıkları ve Borç dinamikleri konularında temel bilgiye sahiptir.
32072 1219306 Milli Gelir, İşsizlik, Enflasyon, Büyüme ve Fiyat endeksi kavramlarını açıklar ve değişkenleri ölçer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
8463 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3
8464 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4
13653 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
17903 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4
18841 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 3 5
22265 4 5 4 4 4 2 4