Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL212 İstatistik-II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dersin temel amacı gerek iş dünyasında gerekse akademik araştırmalarda en sık başvurulan temel istatistiksel araştırma tekniklerini öğrencilere aktarmaktır. Bunu yaparken araştırmaya konu olan değişkenlerin belirlenip bunlara ilişkin verilerin düzenlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığını, kuvvetini, yönünü belirleme ve değişkenlerin ilgilenilen başkaca değişkenler üzerindeki açıklayıcı etkisini araştırma yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Özgür İCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin UTL 211 İstatistik I ve UTL 102 Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi dersini alıp başarıyla tamamlamış olmalarının olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Newbold, P. (2005). İşletme ve İktisat İçin İstatistik. (Ü. Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Şenesen, Ü. (2013). İstatistik - Sayıların Arkasını Anlamak. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Çil, B. (2008). İstatistik. Ankara: Detay Yayıncılık. Gamgam, H. (2006). İstatistik. Gazi Kitabevi. Maindonald, J., & Braun, W. J. (2010). Data Analysis and Graphics Using R: An Example-Based Approach (3rd edition.). Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Korelasyon, basit regresyon, çoklu regresyon, regresyon analizinde özel durumlar, varyans analizi, zaman serileri analizi, istatistiksel analiz yazılımlarıyla uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
9 Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Korelasyon
2 Basit doğrusal regresyon
3 Regresyon Modelinin Açıklama Gücü
4 Regresyon Katsayılarına İlişkin Hipotez Testleri
5 Çoklu regresyon modeli
6 Çoklu regresyon modelinin açıklama gücü
7 Katsayılara ilişkin sınamalar
8 Regresyon analizinde özel konular
9 Çoklu Doğrusallık ve Değişen Varyans
10 Varyans Analizi - 1
11 Varyans Analizi - 2
12 Zaman Serileri Analizi-1
13 Zaman Serileri Analizi-2
14 İstatistiksel analizlerde bilgisayar yazılımları kullanımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444350 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; korelasyon ve basit doğrusal regresyonu anlayıp uygulayabilmelidir.
2 1444360 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; çoklu regresyon analizini anlayıp uygulayabilmedir.
3 1444373 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; varyans analizini anlayıp uygulayabilmelidir.
4 1444407 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; zaman serilerinde kullanılan farklı teknikleri anlayıp kullanabilmelidir.
5 1444411 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; istatistiksel analizlerde kullanılan bilgisayar yazılımlarından bazılarını kullanabilme ve ders kapsamında gördüğü teknikleri bu yazılımlarda uygulayabilmeli ve bunların çıktılarını yorumlayabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4
2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3
3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3
4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5
5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek