Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL308 Taşımacılık ve Gümrük Yönetimi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere taşımacılık ve gümrük işlemlerine ilişkin gereken bilgilerin aktarılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları • Uluslar arası Taşımacılık Yönetimi, Yrd.Doç.Dr.Metin ÇANCI, Doç.Dr.Murat ERDAL, UTİKAD Yayınları, İstanbul, 2009. • Kargo Taşımacılık Hizmetleri, Şükrü Yapraklı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2006. • Gümrük İşlemleri, Ali Dölek, Umut Kitap Basım Yayın Dağıtım / Dış Ticaret Dizisi, İstanbul • Gümrük Mevzuati: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayini No: 2624 Yardımcı Ders Kitapları • Entegre Lojistik Yönetimi, Ömer Faruk Görçün, Murat Erdal, Özhan Görçün, M.Sıtkı Saygılı, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşımacılık kavramı, tarihçesi, kapsamı, unsurları, taşımacılık ve lojistik ilişkisi, taşımacılık modları, karayolu, suyolu, denizyolu, demiryolu, boru hattı taşımacılığı, taşımacılık planlaması, taşımacılık modlarının yasal çerçevesi, taşımacılık sektöründeki ulusal ve uluslararası örgütler, taşımacılıkta freight forwarder, taşımacılığın tarafları, tarafların hakları, yükümlülük ve sorumlulukları, taşımacılık türlerinde kullanılan üniteler, trafik yönetimi, karma taşımacılık, uluslararası taşımacılık, taşıma belgeleri, gümrüklerle ilgili temel kavramlar, gümrük mevzuatı, gümrüklerde temsil yöntemleri, gümrük tarifeleri ve türkiye gümrük tarife giriş cetveli, gümrük vergilerinin hesaplanması, eşyanın menşei, eşyanın gümrük kıymeti, gümrük rejimleri, eşyanın gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış işlem, gümrük beyan yöntemleri, eşyanın muayenesi, eşyanın tahlili ve teslimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 7 1 7
16 Alan Gezisi 1 3 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 1 2
19 Beyin Fırtınası 7 5 35
28 Makale Kritik Etme 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşımacılığa Giriş
2 Taşıma Modları
3 Kara yolu taşımacılığı ve ilgili konular, mevzuat; Demir yolu yolu taşımacılığı ve ilgili konular, mevzuat
4 Hava yolu taşımacılığı ve ilgili konular, mevzuat; Deniz yolu taşımacılığı ve ilgili konular, mevzuat
5 Boru hattı taşımacılığı ve ilgili konular, mevzuat; Taşımacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonları ve işlevleri
6 İthalat ve İhracat Kavramları, İhracat şekilleri ve çeşitleri
7 İthalat ve İhracat Kavramları, İhracat şekilleri ve çeşitleri
8 Serbest dolaşıma giriş rejimi ve uygulamaları
9 Transit rejimi ve uygulamaları
10 Gümrük rejimleri ve uygulamaları
11 Gümrük rejimleri ve uygulamaları
12 Gümrük rejimleri ve uygulamaları
13 Gümrük rejimleri ve uygulamaları
14 Gümrük rejimleri ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197514 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Dış ticaret işlemlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli taşımacılık ve gümrük bilgisine sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek