Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL309 Yöneylem Araştırması-I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

İş hayatında karşılaşılan bilhassa planlama problemlerinde öne çıkan cebirsel modelleme yeteneğinin geliştirilmesi için gerekli temel prensipler aktarılması ve optimizasyon tekniklerinin en temeli olan doğrusal programlama (DP) tekniği teorik ve uygulamalı olarak gösterilecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin UTL 109 Matematik I, UTL 110 Matematik II ve ve UTL 102 Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi derslerini alıp başarıyla tamamlamış olmalarının olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taha, H. A. (2010). Yöneylem Araştırması. (Ş. A. Baray & Ş. Esnaf, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık. Ulucan, A. (2007). Yöneylem Araştırması (2. ed). Ankara: Siyasal Kitabevi. Taha, H. A. (2010). Operations Research: An Introduction (9. ed). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. Winston, W. L. (2003). Operations Research: Applications and Algorithms (4. ed). Belmont, CA: Cengage Learning. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2009). Introduction to Operations Research (9. ed). New York, NY: McGraw Hill Higher Education.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Model kurmaya ve cebirsel modellemeye giriş, doğrusal programlama (DP) modelleri, DP modeli bileşenleri, DP modellerinin grafik çözümü, duyarlılık analizi, simpleks algoritması, düalite, DP modellerinin elektronik hesap tablosu programlarıyla bilgisayarda modellenmesi, tam sayılı ve karışık tam sayılı programlama, ikili programlama, ulaştırma ve atama problemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 6 10 60
9 Problem Çözümü 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Model kurmaya giriş
2 DP modelleri ve model bileşenleri
3 Grafik çözüm - I
4 Grafik çözüm -II
5 Duyarlılık analizi
6 Simpleks algoritması - I
7 Simpleks algoritması - II
8 Düalite
9 Elektronik hesap tablosu programlarında doğrusal programların modellenmesi -I
10 Elektronik hesap tablosu programlarında doğrusal programların modellenmesi -II
11 Çözücü yazılımlar ve MS Excel'de çözücü kullanımı
12 Ulaştırma problemleri ve uygulamaları -I
13 Ulaştırma problemleri ve uygulamaları -II
14 Atama problemleri ve aktarmalı ulaştırma problemleri uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219411 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; soyut düşünme ve analiz yeteneklerini geliştirip cebirsel modeller kurabilmelidir.
2 1219412 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; doğrusal programlama modellerinin modellenmesi ve çözümü aşamalarına hakim olmalıdır.
3 1219415 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ders kapsamında edindiği cebirsel modelleme bilgisini bilgisayar modeline çevirebilmelidir.
4 1219426 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; söz konusu problemleri çözücü yazılımlar yardımıyla çözebilmelidir.
5 1219430 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; DP modellerinin uzantıları olan ulaştırma, atama ve aktarmalı ulaştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 3
2 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 4
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 5
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek