Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL403 Stok Yönetimi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bilimsel stok yönetiminin işletmeler için taşıdığı hayati önemi öğrenciye kavratmak ve bu bağlamda temel stok yönetimi kavram ve modellerini öğrenciye aktarmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin UTL 310 Yöneylem Araştırması II dersini alıp başarıyla tamamlamış olmalarının olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Görçün, Ö. F. (2013). Depo ve Envanter Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları. Hompel, M. T., & Schmidt, T. (2014). Depo Yönetimi. (M. Tanyaş & M. Düzgün, Çev.). Ankara: Nobel Yayın. Silver, E. A., Pyke, D. F., & Peterson, R. (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling (3 edition.). New York: Wiley. Sipper, D., & Bulfin, R. (1997). Production: Planning, Control and Integration. New York: Mcgraw-Hill College.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel kavramlar, stokların bilimsel tekniklerle yönetilmesi zorunluluğunun gereği ve önemi, ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modeli, sabit talepli ürünler, değişken talepli ürünler, stokastik talepli ürünler, ürünlerin stok yönetimi bağlamında sınıflandırılması, değişik sınıflardan ürünlerin stokl yönetiminde kullanılan yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
9 Problem Çözümü 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stok yönetimine giriş.
2 Talep tahmininde kullanılan yöntemler
3 Stok sınıflandırmasında kullanılan yöntemler
4 Miktar Kararları: Sabit Sipariş Miktarı
5 Miktar Kararları: Sabit Sipariş Miktarı
6 Miktar Kararları: Dinamik Sipariş Miktarı
7 Miktar Kararları: Dinamik Sipariş Miktarı
8 Zamanlama Kararları: Tek Sefer Kontrol
9 Zamanlama Kararları: Sürekli Kontrol
10 Zamanlama Kararları: Periyodik Kontrol
11 Döngü Sayma Yaklaşımları
12 A Sınıfı Ürünlerin Stok Yönetimi
13 C Sınıfı Ürünlerin Stok Yönetimi
14 Özellikli Ürünler ve Bozulabilen Mallar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220627 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; stok yönetimi kavramlarını bileceklerdir.
2 1220636 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; stok kontrolünün önemi ve stok kontrolünde karşılaşılan problemleri bileceklerdir.
3 1220641 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; talep tahmini kavramlarını ve talep tahminlemede kullanılan tekniklerini öğreneceklerdir.
4 1220670 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; stok sınıflandırma, kayıt sistemleri ve doğru kayıt tutma, stok sayımı, hizmetlere ilişkin stokların kontrolü gibi kavramsal konulara hakim olacaktır.
5 1220704 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; temel Ekonomik Sipariş Miktarı modelleri, stok maliyetleri, yeniden sipariş politikaları, miktar indirimleri, olasılıklı modeller ve güvenlik stokları sabit miktar ve sabit dönem modelleri gibi konuları, matematiksel ve bilgisayar modellerinin oluşturulması ve çözülmesi suretiyle uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5
3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek