Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL407 E-Ticaret ve E-Lojistik 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere e-ticaret ve e-lojistik uygulamaları hakkında detaylı bilgi aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erdoğan Yazar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları • Elektronik Ticaret E-Ticaret, Gazanfer ERBAŞLAR, Şükrü DOKUR, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2012. • E-Lojistik Uygulamaları, Bihter KARAGÖZ, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2012. Yardımcı Kitap • Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu-E-Ticaret, Şule ÖZMEN, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

E-ticaret kavramı, geleneksel ticaretten e-ticarete geçiş, e-ticaretin etkileri, e-ticaretin sınıflandırılması, e-ticaretin türleri, e-ticaretin geleceği ve yapılması gerekenler, e-lojistiğin tanımı, e-ticaretin e-lojistiğe etkileri, geleneksel lojistik ve e-lojistiğin karşılaştırılması, e-lojistikte faaliyetler, e-lojistikte müşteri hizmetleri yönetimi, satın alma, bilgi paylaşımı ve teknoloji yönetimi, stok ve dağıtım yönetimi, sanal depolama, geri dönüş lojistiği, e-lojistik uygulamaları, e-lojistik yazılımları, BARKOD, radyo frekanslı tanımlama, elektronik veri değişimi, kurumsal kaynak planlama, sipariş yönetim sistemleri, depo yönetim sistemleri, taşıma yönetim sistemleri, ileri planlama sistemleri, araç takip sistemleri, e-lojistiğin avantaj ve dezavantajları, önündeki engeller, Türkiye’de e-ticaretin ve e-lojistiğin kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 4 16
11 Soru-Yanıt 4 4 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 4 16
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 E-pazarlar
2 E-iş, e-ticaret kavramları ve unsurları
3 Dış ticaret ve e-ticaret ilişkisi
4 E-Ticaret Uygulamaları
5 E-Ticaret Uygulamaları
6 Lojistik kavramı ve yönetimi
7 E-lojistiğin gelişimi ve tanımı
8 E-lojistik faaliyetler
9 E-lojistik uygulamaları
10 E-lojistik uygulamaları
11 E-lojistik yazılımları
12 E-lojistik yazılımları
13 Türkiye'de ve Dünya'da e-ticaret ve e-lojistik uygulamaları
14 Türkiye'de ve Dünya'da e-ticaret ve e-lojistik uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424229 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: E-ticaretin ve e-lojistiğin işletmelerin rekabetçi pozisyonları için öneminin farkında olacaklardır.
2 1424236 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Yeni iş yapma usul ve yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacaklardır.
3 1424255 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Ticari hayattaki ve lojistik sektöründeki teknolojik gelişmelere hakim olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5
2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4
3 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek