Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT201 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere haber toplama ve yazma süreci hakkında temel bilgileri vermek ve medya takibi yaparak öğrencilerin haber toplama ve yazma uygulamaları gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girgin, A. ve Özay, S. (2013). Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları. Gezmen, B. ve Gürkan, H. (2016). Haber Uygulamaları: Haberin Temel İlkeleri, İstanbul: Artes Yayınları. Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları. Aslan, K. (2003). Haberim Var: Örneklerle Haberin ABC'si, İstanbul: Anahtar Yayınları. Tokgöz, O. (2015). Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi. Anadolu Ajansı (2018). Muhabir: Habercinin El Kitabı, Ankara: Anadolu Ajansı Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, haber toplama ve yazmanın temel kuralları uygulamalı haber yazım örnekleri üzerinden ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber kavramı, haberin değerleri, haberin unsurları GZT201_1.Hafta.pptx
2 Haberin yapısı GZT201_2.Hafta.pptx
3 Haberde zaman GZT201_3.Hafta.pptx
4 Temel haber yazma kuralları GZT201_4.Hafta.pptx
5 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_5. Hafta.pptx
6 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_6.Hafta.pptx
7 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_7. hafta.pptx
8 Düz piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_8.Hafta.pptx
9 Kare tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_9.Hafta.pptx
10 Ters piramit tekniği ile kare tekniğinin birleştirilmesi ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_10.Hafta.pptx
11 Serbest yazım tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri GZT201_11._14.Hafta.pptx
12 Uygulamalı haber yazımı GZT201_11._14.Hafta.pptx
13 Uygulamalı haber yazımı GZT201_11._14.Hafta.pptx
14 Uygulamalı haber yazımı GZT201_11._14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222154 Gazetecilik alanınına ilişkin mesleki terminolojiyi tanımlar.
2 1222174 Haber yazma kurallarını açıklar.
3 1222186 Haber toplama ve üretim sürecini açıklar.
4 1222201 Haber toplama ve yazma konusunda gerekli tecrübeyi edinir.
5 1222234 İleri düzeyde haber yazar.
6 1222251 Haber toplama ve üretim sürecinde karşılaşılan sorunları ileri düzeyde tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 5
2 4 5 5 5
3 4 3 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5
6 3 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek