Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT205 Sosyal Psikoloji 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Sosyal psikoloji dersinin amacı, dersi alan öğrencinin, toplumsal bir varlık olan insanın toplumdan nasıl etkilendiği ve toplumu nasıl etkilediğini ikili bir perspektiften çözümleme yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2014), Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (16. Basım), Evrim Yay., İstanbul. • Arkonaç, Sibel (2005), Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul • Hogg Michael, Vaughan Graham (2007), Sosyal Psikoloji, Ütopya Yayınevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri, sosyal psikoloji disiplininin ilgilendiği sosyal etki, uyma, konformite, itaat davranışlarını etkileyen faktörler, bireyin kişiler arası, grup içi ve gruplar arası ilişkileri, tutum değişimine yönelik kuramsal yaklaşımlar, sosyalleşme bağlamında ikna ve propaganda süreçleri, benlik, kültür ve sosyal temsiller gibi konular üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
34 Okuma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri Yok Yok hafta 1. Sosyal Psikolojinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi.pptx
2 Sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri Yok Yok hafta 2. Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem.pptx
3 Sosyal etki ve uyum Yok hafta 3. sosyal etki ve uyma.pptx
4 Sosyal etki ve uyum Film gösterimi ve çözümlemesi Yok hafta 4. sosyal etki ve uyma.pptx
5 Grup Yapısı ve Dinamiği Yok Yok hafta 5. grup yapısı ve dinamiği.pptx
6 Grup Yapısı ve Dinamiği Yok hafta 6. grup yapısı ve dinamiği.pptx
7 Ara sınav Yok Yok
8 Kişiler arası İlişkiler ve Çekim Yok Yok hafta 8. kişilerarası ilişkiler ve çekim.pptx
9 Sosyal Karşılaştırmalar Yok Yok hafta 9. sosyal karşılaştırma.pptx
10 Gruplararası İlişkiler (Önyargı, ayrımcılık, stereotipler, damgalama, ötekileştirme, çatışma) Yok Yok hafta 10. gruplararası ilişkiler.pptx
11 Gruplararası İlişkiler (Önyargı, ayrımcılık, stereotipler, damgalama, ötekileştirme, çatışma) Yok Yok hafta 11. gruplararası ilişkiler.pptx
12 Benlik Belgesel gösterimi Yok hafta 12. benlik.pptx
13 Tutum ve Davranışlar Yok Yok hafta 13. Tutum ve davranışlar.pptx
14 Final Sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220626 Sosyal psikolojik analiz düzeyini kavrar.
2 1220635 Uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenleri betimler.
3 1220643 Kişiler arası, grup içi ve gruplar arası dinamikleri çözümler.
4 1220654 Tutumlar, tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, tutum değişimini etkileyen faktörler ve ikna süreçlerini kavrar.
5 1220658 Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri ve temel kavramlarından yola çıkarak yeni çözümlemeler yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek