Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT207 Türkiye Siyasi Tarihi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devam eden değişim sürecini değerlendirebilmesi için alt yapı kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin siyasi tarih altyapısıyla günümüz siyasi olaylarını anlayabilmesi ve tarihi perspektifle yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eric Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2009. Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008. Mete, Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, İstanbul, 2009. Şerif, Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, 2017. Tarık Zafer, Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 2010. Türkiye'nin 1950'li Yılları, Mete Kaan Kaynar (Haz.), İstanbul, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki değişim ve yenilik hareketleri, I. ve II. Dünya Savaşları'nda Türkiye’nin durumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yapılanmasının hayata geçirilmesi ve sonuçları, Tek partili yaşam ve çok partili sisteme geçişteki değişimler, askeri darbeler ve toplumsal değişimler, özgürlük ve demokrasi tartışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Reform Hareketleri 1.Hafta XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Reform Hareketleri.docx
2 Batılılaşma Hareketi 2.Hafta Batılılaşma Hareketi.docx
3 Tanzimat fikri 3.Hafta Tanzimat.docx
4 Islahat Fermanı 4.Hafta Islahat Fermanı.docx
5 Yeni Osmanlılar Cemiyeti 5.Hafta Yeni Osmanlılar Cemiyeti.docx
6 Kanun-ı Esasi 6.Hafta Kanun-ı Esasi.docx
7 II. Abdülhamid Dönemi 7.Hafta II. Abdülhamid Dönemi.docx
8 Ara Sınav 8.Hafta Ara Sınav.docx
9 İttihat ve Terakki 9. Hafta İttihat ve Terakki.docx
10 Balkan Savaşı 10. Hafta Balkan Savaşı.docx
11 I. Dünya Savaşı 11. Hafta Birinci Dünya Savaşı.docx
12 Mustafa Kemal Atatürk Hayatı ve Kişiliği 12. Hafta Mustafa Kemal Hayatı ve Kişiliği.docx
13 Milli Mücadele 13. Hafta Milli Mücadele.docx
14 Final Sınavı 14.Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459831 Osmanlı İmparatorluğun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını tanımlar
2 1459832 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışıyla Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında gelişen siyasi süreci yorumlayabilecek
3 1459833 Türkiye’de çok partili hayata geçiş sürecinden günümüze kadar yaşanan siyasal ve toplumsal olaylar arasında bağlantı kurar
4 1459834 Yakın siyasi tarihin önemli figür ve karakterlerini tanır
5 1459835 Türk siyasi tarihinin önemli olaylarını yazılı ve görsel medyadaki takibini ve değerlendirmesinin öneminin altını çizer.
6 1459836 Milli Mücadele hakkında bilgi sahibi olur. Basının oynadığı rolü kavrar.
7 1459837 Atatürk'ün siyasi fikirleri hakkında bilgi sahibi olur. İnkılapların yapılma sürecini kavrar.
8 1459838 Çok partili hayata geçiş denemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
9 1459839 II. Dünya Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin konumunu kavrar.
10 1459846 Demokrat Parti iktidarı hakkında bilgi sahibi olur. 27 Mayıs askeri darbesine giden süreci kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 5 4 5
3 5 3 4 2 5
4 5 4 5
5 5 4 5
6 5 3 4 2 5
7 5 4 5
8 5 4 5
9 5 4 5
10 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek