Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT211 Kitle İletişim Kuramları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere kitle iletişim araçları, toplum ve izleyici arasındaki ilişkileri anlama ve yorumlamada kuramsal bir donanım sağlamak ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat YOLOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özçetin, B. (2019). Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller. İstanbul: İletişim Yayınları. Yaylagül, L. (2013). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları. Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. (2012). Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları. Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2009). İletişim Araştırma ve Kuramları, İstanbul: Beta Yayınevi. Mutlu, E. (Der). (2005). Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Ütopya Yayınevi. Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik, Ankara: İmge Kitabevi. Alver, F. (2011). Gazetecilik Bilimi ve Kuramları. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. McQuail D. ve Windahl, S. (2010). İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında, Ankara: İmge Kitabevi. İnal, A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları. İrvan, S. (Der). (1997). Medya, Kültür, Siyaset, Ankara: Alp Yayınları. Kejanlıoğlu, D. B. (2005) İletişim ve Medya: Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Bir Uğrağı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Küçük, M. (Der). (1999). Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Ark Yayınları. Bourse, M. ve Yücel, H. (2017). Kültürel Çalışmaları Anlamak, İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, iletişim alanındaki temel araştırmaları ve kuramları kapsamaktadır. Kitle iletişim araştırmaları ve kuramları tarihsel-ekonomik-sosyolojik bağlam dikkate alınarak irdelenecek ve birey ile toplum üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kuramlarının oluşum ve gelişim süreci
2 Anaakım iletişim çalışmalarının oluşumu / Chicago Okulu ve Etki Okulu
3 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Lasswell Modeli, Matematiksel İletişim Modeli
4 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / İki Yanlı Mesaj, İki Aşamalı Akış
5 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Osgood ve Schramm’ın Kitle İletişim Modeli, Gerbner’in Genel İletişim Modeli, Newcomb’un ABX Modeli
6 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Westley ve Maclean Modeli, Festinger’in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, Riley’lerin Sosyolojik Modeli
7 İletişim alanında bunalım ve Kullanımlar-Doyumlar kuramı
8 Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı
9 Gündem Belirleme Kuramı, Suskunluk Sarmalı Kuramı
10 Eleştirel Yaklaşımların Temel Özellikleri
11 Eleştirel Yaklaşımlar / Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstirisi Kuramı
12 Eleştirel Yaklaşımlar / Kültürel Çalışmalar
13 Eleştirel Yaklaşımlar / Ekonomi Politik Yaklaşım
14 Eleştirel Yaklaşımlar / Ekonomi Politik Yaklaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447576 İletişim alanında geliştirilen temel kuramları ve modelleri tanımlar.
2 1447582 Anaakım ve eleştirel iletişim kuramlarını karşılaştırır.
3 1447586 İletişim kuramlarını tarihsel bir perspektifte değerlendirir.
4 1433024 Medyayı ve medya ürünlerini akademik ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 5
2 4 5 2 5
3 5 5 2 5
4 5 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek