Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT225 Yönetim Sanatı ve Liderlik 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Yönetim ve liderlikle ilgili temel kavram ve paradigmaları öğrencilere kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pınar Altıok Gürel ve Recep Yılmaz (2013). Liderlik ve Çağdaş Boyutları. İstanbul: Derin Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Liderlik kavramı, yönetici kavramı, yönetim kuramları, karizmatik liderlik, dönüştürücü liderlik, vizyoner liderlik, açık liderlik, eğitim liderliği, liderlik metaforları, liderlik analizleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
19 Beyin Fırtınası 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
34 Okuma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liderlik ve yöneticilik ayrımı
2 Yönetim kuramları
3 Liderlik kavramının kısa tarihi
4 Liderlik araştırmalarının kısa tarihi
5 Liderlik kavramlaştırmalarına genel bakış
6 Liderlik metaforları
7 Yönetim modelleri
8 Ara sınav
9 Karizmatik liderlik
10 Dönüştürücü liderlik
11 Vizyoner liderlik
12 Açık liderlik
13 Otokratik liderlik
14 Diğer liderlik türleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217001 Liderlik kavramını tanımlar
2 1217014 Yöneticilik ve liderlik ayrımını tartışır
3 1217024 Liderlik metaforlarını sıralar
4 1217061 Liderlik türlerini açıklar
5 1217063 Yönetim paradigmalarını tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
2 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
3 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
4 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
5 4 1 5 2 4 2 3 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek