Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT223 Osmanlıca 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu derste, Türkçenin Arap alfabesi yardımıyla yazılmış olan metinlerinin öğrenciler tarafından okunup anlaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Böylece özellikle Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış basın ürünlerinden faydalanarak mesleki formasyonlarına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ali ÇAKIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-I, İstanbul, 2015. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul, 2008. Osmanlı Türkçesiyle basılmış basın ürünleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesi'nin alfabesi, dilbilgisi kuralları ve basın ürünlerinde kullanım şekli üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi alfabesi, harflerin listesi.
2 Harflerin bitişmesi ve ses karşılıkları. Sesli harfler, okunuşları ve örnekler. Kelime yazımı, okunuşu ve örnekler.
3 Ayın ve hemzenin yazılışı ve okunuşu, kelimelere katılmasıyla ilgili örnekler. Arapça kökenli kelimelerde med harfleri, harekeler ve imla özellikleri.
4 Cümleye geçiş denemeleri, gazete başlıklarını okuma çalışmaları. Arapça ve Farsça sayılar, okunuşları, hicri ve rumi tarihleri miladi tarihe çevirme, gazetelerden örnekler.
5 Arapça kelimelerin ism-i fail ve ism-i mefulları, Farsça tamlamalara giriş.
6 Farsça yapılı tamlamalar, yazılış ve okunuş özellikleri. Farsça tamlamalarda kelime uyumu, gazetelerde kullanılan tamlama örnekleri.
7 Arapça kelimelerde cinsiyet, Arapça ve Farsça kelimelerde düzenli ve düzensiz çoğullar.
8 Arapça'da salim ve illetli kelimeler.
9 Ara Sınav
10 İsm-i Fâil ve İsm-i Mef'ûl, gazetelerden örnekler. İf'al ve Tef'il babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri.
11 Tefe'ul ve Tefâ'ul babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri. Mufâ'ale ve İnfi'âl babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri. İfti'âl, İstif'âl ve İf'ilâl babları, bunların ism-i fâil ve mef'ûlleri.
12 Arapça tamlamalar.
13 Arapça ve Farsça tamlamalar, gazetelerden örnekler.
14 Genel Tekrar.
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266952 Osmanlı Türkçesinde kullanılan alfabeyi öğrenir, ses karşılıklarını kavrar. Osmanlı Türkçesinin dil bilgisi kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1266953 Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış basın ürünleriyle günümüzde yayınlanan basın ürünlerini karşılaştırabilecek donanıma sahip olur.
3 1266954 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle kaleme alınmış haber metinlerini günümüz haber metinleriyle mukayese eder.
4 1266955 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış matbu eserlerin transkripsiyonunu yapar.
5 1266956 Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yayınlanmış basın ürünlerini anlar, tasnif eder ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4
2 5 4 3 4
3 5 4 3 4
4 5 4 3 4
5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek