Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT222 Baskı Teknolojisi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Gazete, dergi ve çeşitli basılı ürünlerin baskı sürecinin tüm aşamalarını göstermek ve bu süreçte kullanılan kağıt, makineler ve yeni teknolojileri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Mürsel Kan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İletişim Tarihi Teknoloji - Kültür - Toplum, Paul Heyer, David Crowley, Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar, Çeviri Berkay Ersöz. 2014 Ankara. Matbaacılık ve Basım Süreci, Dr. Bora Erdem, Cinius Yayınları, 2018, istanbul. Farklı kağıtçılardan kağıt katalogları. Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları 2013 Baskı teknolojisi üreten firmaların web ve youtube paylaşımları, ürün katalogları, tanınan matbaaların paylaşımları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Geçmişten günümüze görsel iletişim ve basım yayım • Yayın türleri • Basılı yayınlarda tasarım kriterleri • Kağıdın tarihsel süreci • Baskıda kullanılan kağıt türleri • Forma montajı ve katlama türleri • Forma Montaj • Bilgisayardan kalıba pozlama (ctp) • Baskı sistemlerine göre kullanılan mürekkepler • Renk • Boya (Mürekkep) • Baskı teknikleri (baskı makineleri) • Baskı sonrası işleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders hakkında değerlendirmeler.
2 Geçmişten günümüze görsel iletişim ve basım yayım.
3 Yayın türleri: Kitaplar ve kitapçıklar, dergiler, gazeteler, afişler, kataloglar, broşürler ve diğer basılı yayınlar.
4 Basılı yayınlarda tasarım kriterleri. Format: İçeriğin biçime dönüşmesi Kapak: Yayının ilk izlenimi Sayfa Tasarımı (Mizanpaj), Grid ve Tipografi Baskı, cilt ve dağıtım
5 Kağıdın tarihsel süreci
6 Baskıda kullanılan kağıt türleri.
7 Forma montajı ve katlama türleri.
8 Bilgisayardan kalıba pozlama (ctp).
9 Arasınav
10 Renklerin kullanımı ve baskı sistemlerine göre kullanılan mürekkepler.
11 Baskı teknikleri (baskı makineleri). Yüksek Baskı Tekniği: Tipografi Flekso Baskı Tekniği Çukur Baskı Tekniği: Tifdruk
12 Baskı teknikleri (baskı makineleri). Düz Baskı Tekniği: Ofset Tabaka Ofset Baskı Tekniği Web Ofset Baskı Tekniği Elek Baskı Tekniği (Serigrafi Sayısal Baskı Tekniği
13 Baskı sonrası işleri. Katlama Türleri Ciltleme
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236083 İletişim tarihinin baskı teknolojilerinin gelişimiyle ilişkili olduğunu öğrenir.
2 1236084 Yayın türlerini tanır, işlevlerini öğrenir.
3 1236086 Kağıdın tarihsel sürecini öğrenir ve baskıda kullanılan kağıt türlerini tanır.
4 1236085 Forma montajı ve katlama türlerini tanır.
5 1236087 Ofset baskı tekniğini bilir ve ofset baskı makinesi genel özelliklerini kullanır.
6 1291363 Bilgisayardan kalıba pozlama (ctp) nasıl yapıldığını bilir.
7 1291364 Baskı sistemlerine göre kullanılan mürekkepleri öğrenir.
8 1291365 Baskı tekniklerini (baskı makineleri) tanır.
9 1291366 Baskı sonrası işlemleri bilir ve nasıl yapıldığını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 4
3 4 5
4 3 3
5 4 5
6 5 5
7 4 4
8 5 5
9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek