Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT226 Fonetik ve Diksiyon 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Genel bağlamda Türk dilinin doğru sesletime (fonetik) ve sözcüklerin doğru sesletimine ilişkin özelliklerine dikkati çekerek yapılan hatalı sesletim ve ses üretiminin, sözcük kullanımının, vurgulamaların doğru yönde üretilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem

Ön Koşul Dersleri

Solunum yolları ve konuşma organlarında fiziki engel bulunmamak

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alabilmek için ses üretimi ve işitme organlarının tam sağlıklı olması öğrencinin dersi daha etkin bir biçimde öğrenmesini sağlaması açısından önemlidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz ve diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay,(YKY) Söz söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap (Remzi) Güzel ve Etkili Konuşma, Dervişoğlu, Yılmaz, (Papatya Yayınları) Söz Söyleme Sanatı, Casson (Kariyer) Seslendirmeye Giriş,Hakan Kaçan,( Cinius)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçe'nin doğru kullanımı, diksiyon, stres, ton ve eklemlenme. Program içeriğini TV veya Radyo'da okuma. Radyo ve Televizyonda haber okuma. Görüşme teknikleri. Beden dili de dahil olmak üzere fikirlerin aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme FONETİK VE DİKSİYON 1. HAFTA.pptx
2 Türkçenin orijini ve dil aileleri, Türkçenin yapısal özellikleri, insan ve dil Fonetik ve Diksiyon 1. Hafta.pdf
3 Türkçenin lehçeleri, şiveler ve ağızlar Fonetik ve Diksiyon 2. Hafta.pdf
4 Ses üretimi ve üretim organları Fonetik ve Diksiyon 3. Hafta.pdf
5 Doğru sesletim, artikülasyon, diksiyon üretim hataları ve düzeltmeler Fonetik ve Diksiyon 4. Hafta.pdf
6 Doğru nefes alma teknikleri ve üst solunum ve konuşma organları / Nefes çalışmaları Fonetik ve Diksiyon 5. Hafta.pdf
7 Metin okuma uygulamaları/radyo, haber, tiyatro, masal, şiir Fonetik ve Diksiyon 6. Hafta.pdf
8 Arasınav Fonetik ve Diksiyon 7. Hafta.pdf
9 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, haber, talk show, radyo programları Fonetik ve Diksiyon 8. Hafta.pdf
10 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, yarışma eğlence, panel Fonetik ve Diksiyon 9. Hafta.pdf
11 Metin okuma uygulamaları/ tonlama ve vurgu, dublaj, dış ses uygulamalrı Fonetik ve Diksiyon 10. Hafta.pdf
12 Sunum ve beden dili uygulamaları- televizyon Fonetik ve Diksiyon 11. Hafta.pdf
13 Sunum ve beden dili uygulamaları-televizyon Fonetik ve Diksiyon 12. Hafta.pdf
14 Sunum ve beden dil uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri Fonetik ve Diksiyon 13. Hafta.pdf
15 Sunum ve beden dili uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri Fonetik ve Diksiyon 14. Hafta.pdf
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449227 Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişim türlerinde etkin kullanır
2 1449243 Doğru nefes alma ve ses kullanım tekniklerini öğrenir
3 1449250 Etkili iletişim kurma becerisini kazanır
4 1449268 Beden dilini etkin bir biçimde kullanır
5 1449269 Farklı mecralarda sunuculuk yapmak için gereken becerileri kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 1 1 1 3 3 1 5
2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3 5 2 3 1 1 1 3 4 1 5
4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5
5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek