Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT226 Fonetik ve Diksiyon 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Genel bağlamda Türk dilinin doğru sesletime (fonetik) ve sözcüklerin doğru sesletimine ilişkin özelliklerine dikkati çekerek yapılan hatalı sesletim ve ses üretiminin, sözcük kullanımının, vurgulamaların doğru yönde üretilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem

Ön Koşul Dersleri

Solunum yolları ve konuşma organlarında fiziki engel bulunmamak

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alabilmek için ses üretimi ve işitme organlarının tam sağlıklı olması öğrencinin dersi daha etkin bir biçimde öğrenmesini sağlaması açısından önemlidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz ve diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay,(YKY) Söz söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap (Remzi) Güzel ve Etkili Konuşma, Dervişoğlu, Yılmaz, (Papatya Yayınları) Söz Söyleme Sanatı, Casson (Kariyer) Seslendirmeye Giriş,Hakan Kaçan,( Cinius)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkçe'nin doğru kullanımı, diksiyon, stres, ton ve eklemlenme. Program içeriğini TV veya Radyo'da okuma. Radyo ve Televizyonda haber okuma. Görüşme teknikleri. Beden dili de dahil olmak üzere fikirlerin aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, kapsamı ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Türkçenin orijini ve dil aileleri, Türkçenin yapısal özellikleri, insan ve dil
3 Türkçenin lehçeleri, şiveler ve ağızlar
4 Ses üretimi ve üretim organları
5 Doğru sesletim, artikülasyon, diksiyon üretim hataları ve düzeltmeler
6 Doğru nefes alma teknikleri ve üst solunum ve konuşma organları / Nefes çalışmaları
7 Metin okuma uygulamaları/radyo, haber, tiyatro, masal, şiir
8 Arasınav
9 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, haber, talk show, radyo programları
10 Metin okuma uygulamaları/ televizyon, yarışma eğlence, panel
11 Metin okuma uygulamaları/ tonlama ve vurgu, dublaj, dış ses uygulamalrı
12 Sunum ve beden dili uygulamaları- televizyon
13 Sunum ve beden dili uygulamaları-televizyon
14 Sunum ve beden dil uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri
15 Sunum ve beden dili uygulamaları- canlı yayın riskleri örnekleri
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224081 Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişim türlerinde etkin kullanır
2 1224098 Doğru nefes alma ve ses kullanım tekniklerini öğrenir
3 1224105 Etkili iletişim kurma becerisini kazanır
4 1224123 Beden dilini etkin bir biçimde kullanır
5 1224124 Farklı mecralarda sunuculuk yapmak için gereken becerileri kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 1 1 1 3 3 1 5
2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3 5 2 3 1 1 1 3 4 1 5
4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 5
5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek