Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT228 Ajans Haberciliği 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, haber ajanslarının ekonomik ve politik yapısını ve uluslararası enformasyon akışındaki rolünü analiz etmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girgin, A. (2002). Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve AA, İstanbul: Der Yayınları. Şahin, M. (2012). Ajans Gazeteciliği ve Haber Ajansı, İstanbul: Pelikan Yayınları. İnceoğlu, Y. (1997). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, ajans haberciliğinin kendine özgü özelliklerini, dünyadaki ve Türkiye'deki önemli haber ajanslarının tarihsel gelişimini, ekonomi politik yapısını ve uluslararası enformasyon akışındaki rollerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 7 7
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber ajanslarında temel ilkeler ve ajans haberciliğinin özellikleri
2 Haber ajanslarında haber üretim ve dağıtım süreci
3 Haber ajanslarının dünyadaki tarihsel gelişimi ve uluslararası enformasyon akışındaki rolü
4 Haber ajanslarının Türkiye'deki tarihsel gelişimi
5 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Associated Press
6 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: United Press Internatonal
7 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Reuters
8 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Agence France Press
9 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: TASS
10 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Xin Hua
11 Uluslararası haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Iran News Agency
12 Ulusal haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Anadolu Ajansı
13 Ulusal haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: Doğan Haber Ajansı
14 Ulusal haber ajanslarının tarihsel/ekonomik/politik/sosyolojik analizi: İhlas Haber Ajansı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234680 Ajans haberciliğinin özelliklerini tanımlar.
2 1234681 Haber ajanslarının dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimini anlatır.
3 1234682 Haber ajanslarının uluslararası enformasyon akışındaki rolünü açıklar.
4 1234683 Dünyadaki ve Türkiye'deki önemli haber ajanslarının ekonomik ve politik yapısını tarihsel bir perspektifle analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 3 5 5
3 5 3 5 4 5
4 5 3 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek