Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT230 Metin Yazarlığı 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Yazarlığın temeli olan metin yazımı konusunda öğrencilerin gerekli olan yetkinliğe ulaştırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damla İlerialkan, Recep Yılmaz (2019). Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?, İstanbul: Alfa Yayınları. (2. Basım) Emin Özdemir, Adnan Binyazar (1998). Yazma Öğretimi - Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazarlık, metin yazarlığı, önerme ve önerme türleri, argüman oluşturma, yazı planı hazırlama, yaratıcı yazarlık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 7 1 7
27 Makale Yazma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin ve yazarlık kavramları
2 Önerme kavramı ve yazı planı geliştirme Kompozisyon yazımı
3 Yazının içeriğini zenginleştirme yöntemleri Uygulama çalışması
4 Anlatı kavramı ve türleri
5 Karakter kavramı ve karakter oluşturma yöntemleri Uygulama çalışması
6 Zaman ve mekan kavramları Uygulama çalışması
7 Odaklanma ve anlatı durumları Uygulama çalışması
8 Ara sınav
9 Öyküleme teknikleri Uygulama çalışması
10 Giriş teknikleri Uygulama çalışması
11 Anlatı kuramları Uygulama çalışması
12 Son yazma Uygulama çalışması
13 Anlatısal yazı türleri Uygulama çalışması
14 Şiir Uygulama çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299307 Metin ve metin yazarlığı kavramlarını tanımlar
2 1299308 Metin yazarlığının ilkelerini sıralar
3 1299309 Anlatı türleri arasındaki farkları tartışır
4 1299310 Anlatının temel unsurlarını tanır
5 1299311 Öykü geliştirmenin yöntemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
2 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
3 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
4 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
5 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek