Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT230 Metin Yazarlığı 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Yazarlığın temeli olan metin yazımı konusunda öğrencilerin gerekli olan yetkinliğe ulaştırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damla İlerialkan, Recep Yılmaz (2019). Senaryo: Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?, İstanbul: Alfa Yayınları. (2. Basım) Emin Özdemir, Adnan Binyazar (1998). Yazma Öğretimi - Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazarlık, metin yazarlığı, önerme ve önerme türleri, argüman oluşturma, yazı planı hazırlama, yaratıcı yazarlık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 7 1 7
27 Makale Yazma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin ve yazarlık kavramları
2 Önerme kavramı ve yazı planı geliştirme Kompozisyon yazımı
3 Yazının içeriğini zenginleştirme yöntemleri Uygulama çalışması
4 Anlatı kavramı ve türleri
5 Karakter kavramı ve karakter oluşturma yöntemleri Uygulama çalışması
6 Zaman ve mekan kavramları Uygulama çalışması
7 Odaklanma ve anlatı durumları Uygulama çalışması
8 Ara sınav
9 Öyküleme teknikleri Uygulama çalışması
10 Giriş teknikleri Uygulama çalışması
11 Anlatı kuramları Uygulama çalışması
12 Son yazma Uygulama çalışması
13 Anlatısal yazı türleri Uygulama çalışması
14 Şiir Uygulama çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516414 Metin ve metin yazarlığı kavramlarını tanımlar
2 1516415 Metin yazarlığının ilkelerini sıralar
3 1516416 Anlatı türleri arasındaki farkları tartışır
4 1516417 Anlatının temel unsurlarını tanır
5 1516418 Öykü geliştirmenin yöntemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
2 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
3 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
4 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
5 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek