Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin internette içerik üretimi ile ilgili teorik bilgiye ve uygulama pratiklerine hakim olması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında internetin radyo, televizyon ve sinema bağlamında sunduğu olanaklar tartışmaya açılmakta ve öğrencilerin hem bilgi birikimin hem de eleştirel bakış açısının arttırılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binark, M. (der.) (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot. Mattelart, A. (2004). Bilgi Toplumunun Tarihi. Çev. Halime Yücel Altınel. İstanbul: İletişim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnternetin ortaya çıkışı ve bugün vardığı nokta, internetin iletişim metodları üzerindeki etkisi, yeni medyanın tanımı; Internet ve kablosuz erişimin kişilerarası iletişim, habercilik, görsel sanatlar üzerindeki etkisi dersin önemli içerikleri arasındadır. Bunların yanı sıra dijital aktivizm gibi internetin sosyal meselelere yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü gibi konulara da ders kapsamında yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital pazarlamanın temelleri ve dijital sözlük yeni medya uygulamaları 1.docx
2 İnternette büyümenize yardımcı olacak araçlar yeni medya uygulamaları 2.docx
3 Google benim işletmem ve yerel seo nedir? yeni medya uygulamaları 3.docx
4 Google dostu bir site oluşturma adımları yeni medya uygulamaları 4.docx
5 Kullanıcı deneyimi nedir? yeni medya uygulamaları 5.docx
kullanılabilirlik sunum 5.pptx
6 Ad Express, Search Console ve diğer araçlar yeni medya uygulamaları 6.docx
7 Vize yeni medya uygulamaları 7.docx
8 Google Sertifikalı Eğitim: İşletmenizi İnternete Taşıyın yeni medya uygulamaları 8.docx
9 Google Sertifikalı Eğitim: Kullanıcıların web'de bir işletmeyi bulmasını kolaylaştırın yeni medya uygulamaları 9.docx
10 Google Sertifikalı Eğitim: Sosyal medyada veya telefonla daha fazla yerel insana ulaşın yeni medya uygulamaları 10.docx
11 Google Sertifikalı Eğitim: Reklamla daha fazla müşteriye ulaşın yeni medya uygulamaları 11.docx
12 Google Sertifikalı Eğitim: Web trafiğinizi izleyin ve ölçün yeni medya uygulamaları 12.docx
13 Google Sertifikalı Eğitim: İnternette ürün veya hizmet satın ve işletmenizi global düzeye taşıyın yeni medya uygulamaları 13.docx
14 Final Sınavı yeni medya uygulamaları 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508079 Öğrenciler geleneksel ve yeni medya arasındaki farkları öğrenir.
2 1508081 Öğrenciler internetin sağladığı olanaklarla birlikte yarattığı olumsuzluklara eleştirel bakmayı öğrenir.
3 1508080 Öğrenciler internetle birlikte habercilik, radyo, televizyon, sinema gibi alanlarda meydana gelen değişim ve dönüşümleri takip eder.
4 1508082 Öğrenciler internetin sosyal sorunlara yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü üzerinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4
2 5
3 4 5
4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek