Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin internette içerik üretimi ile ilgili teorik bilgiye ve uygulama pratiklerine hakim olması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında internetin radyo, televizyon ve sinema bağlamında sunduğu olanaklar tartışmaya açılmakta ve öğrencilerin hem bilgi birikimin hem de eleştirel bakış açısının arttırılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binark, M. (der.) (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot. Mattelart, A. (2004). Bilgi Toplumunun Tarihi. Çev. Halime Yücel Altınel. İstanbul: İletişim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnternetin ortaya çıkışı ve bugün vardığı nokta, internetin iletişim metodları üzerindeki etkisi, yeni medyanın tanımı; Internet ve kablosuz erişimin kişilerarası iletişim, habercilik, görsel sanatlar üzerindeki etkisi dersin önemli içerikleri arasındadır. Bunların yanı sıra dijital aktivizm gibi internetin sosyal meselelere yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü gibi konulara da ders kapsamında yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı ve Girişi
2 Bilgi, Toplum ve İnternet İlişkisi
3 İnternet ve sosyal medya
4 İnternette içerik oluşturmanın sosyal boyutları
5 Arama Motoru Kullanımı ve internetteki formal / informal bilgi kaynakları
6 İnternet Gazeteciliği nedir?
7 İnternet ve televizyon yayıncılığının dönüşümü
8 İnternet ve radyonun dönüşümü
9 Vize Sınavı
10 Dijital Aktivizm
11 Dijital aktivizm örnekleri ve toplum üzerindeki etkileri
12 İnternetin Hukuki ve Etik Boyutları
13 İnternetin hukuki ve etik boyutlarını örnekler üzerinden tartışma
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289080 Öğrenciler geleneksel ve yeni medya arasındaki farkları öğrenir.
2 1289082 Öğrenciler internetin sağladığı olanaklarla birlikte yarattığı olumsuzluklara eleştirel bakmayı öğrenir.
3 1289081 Öğrenciler internetle birlikte habercilik, radyo, televizyon, sinema gibi alanlarda meydana gelen değişim ve dönüşümleri takip eder.
4 1289083 Öğrenciler internetin sosyal sorunlara yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü üzerinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4
2 5
3 4 5
4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek