Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT325 Reklam Fotoğrafçılığı 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olmak. Reklam fotoğrafı üretim teknik ve yöntemlerine ait bilgilere sahip olmak, bu bilgiler ışığında projeler geliştirerek stüdyo ve dış mekanda uygulamalar yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Temel Fotoğrafçılığa hakim olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çizgen,Gültekin. ( 2006). Renk Dünyamız:101 Kompozisyon 101 Yorum, Say Yayınları, İstanbul Ülper, Osman,(2012) Reklam Fotoğrafçılığı, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

Reklam fotoğrafı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlerin çözümü. Farklı kullanım alanları için tasarım ilkeleri ışığında fotografik uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 1 13
7 Laboratuvar 13 2 26
17 Alan Çalışması 3 6 18
22 Proje Hazırlama 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 5 7 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerle tanışma, ders içeriği üzerinde konuşma ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
2 Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel fotoğraf bilgilerinin verilmesi, sanatsal fotoğraf ile ticari fotoğraf kavramlarının sorgulanması
3 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamalar. x
4 Reklam fotoğrafında stüdyo kullanımı. x
5 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması x
6 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması x
7 Stüdyo ışıklarıyla çalışma ve farklı ışık kaynaklarının bir arada kullanımı x
8 Çekimlerin haftalık değerlendirmesi x
9 Vize Sınavı
10 Reklam fotoğrafında ikinci uygulama için konu seçimi
11 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
12 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
13 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
14 Dönemin değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458372 Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olur.
2 1458373 Bir reklam fotoğrafının sahip olması gereken nitelikleri bilir.
3 1458374 Reklam fotoğrafında aydınlatma tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 3 3
3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek