Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT329 Anlatı Türleri ve İncelemeleri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Anlatı kavramı ve türleri konusunda öğrencilerin gerekli olan bilgi birikimine ulaştırılarak analiz yapabilecek yetkinliklerin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahar Dervişcemaloğlu (2014). Anlatıbilime Giriş. İstanbul: Dergah Yayınları. Umberto Eco (2010). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. İstanbul: Can Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlatı, yaratıcı yazarlık, önerme, argüman oluşturma, yazı planı hazırlama, roman, öykü, senaryo, , metin analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 7 1 7
27 Makale Yazma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlatı kavramı ve türleri Kurmaca Modeli.pptx
2 Odaklanma ve anlatı durumları Anlatma, Odaklanma ve Anlatı Durumları.pptx
3 Önerme kavramı ve yazı planı geliştirme Roman ve Senaryoda Anlatı Kurma Teknikleri.pptx
4 Karakter, tip ve anlatı oyuncusu kavramları Karakter, Tip, Anlatı Oyuncusu ve Söylemler.pptx
5 Zaman ve mekan kavramları Anlatıda Zaman ve Mekan.pptx
6 Kronotop kavramı Anlatıda Zaman ve Mekan.pptx
7 Öyküleme teknikleri Roman ve Senaryoda Anlatı Kurma Teknikleri.pptx
8 Ara sınav
9 Anlatı kuramları https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
10 Anlatı çözümlemesi yöntemi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
11 İçerik çözümlemesi yöntemi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
12 Göstergebilimsel çözümleme yöntemi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
13 Uygulama çalışması: Roman analizi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
14 Uygulama çalışması: Film analizi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459128 Metin ve metin yazarlığı kavramlarını tanımlar
2 1459129 Metin yazarlığının ilkelerini sıralar
3 1459130 Anlatı türleri arasındaki farkları tartışır
4 1459131 Anlatının temel unsurlarını tanır
5 1459132 Öykü geliştirmenin yöntemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
2 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
3 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
4 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
5 5 1 3 2 5 2 1 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek