Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS307 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Radyo, televizyonun ve sinemanın temel teknik öğelerini oluşturan kamera ve görsel estetiği sağlayan ışığın önemi ve birbiri ile olan tamamlayıcı yanlarının kavranması, temel teknik alt yapının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sinema ve Televizyon İçin Aydınlanma Teknikleri. Gerald Millerson. Es Yayınları. İstanbul. 2008./ Kemiksiz Kamera Dersleri. Tom Schroeppel. Gala Sinema Yayınları. İstanbul. 2013. A Practical Guide to Stage Lightning, Steven Louis Shelley, Focal Press, İngiltere, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görüntü sanatlarında aydınlatmanın amacı ve önemi, aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisi, temel optik, renk ve ışık dengesi, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri, görsel yaratıcılık ve estetik dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü oluşturulmasında ışığın rolü / Işığı oluşturan fiziki etmenler/ Algı ve Görsel Algı
2 Görüntünün oluşturulmasında aydınlatmanın rolü / Aydınlatmanın Amaçları
3 Işık neden gerekli / Işığın dağıtılması
4 Aydınlatma araçları
5 Aydınlatma Yöntemleri
6 Pozlama/ Işığın ölçülmesi / Işık ölçerler
7 Aydınlatmada ışık kaynaklarının yerleştirilmesinin yöntemleri
8 Vize Sınavı
9 Kamera objektifleri / Alan derinliği
10 Objektiflerin sınıflandırılması (Türleri)
11 Filtreler / Filtre Çeşitleri / Filtre faktörü
12 Film Kameraları /Bakaç / Kamera filmleri
13 Televizyon kameraları
14 Kamera tipleri
15 Televizyon kameralarının elektronik karakteristikleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289006 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ileri düzeyde kamera ve aydınlatma tekniklerini uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 1289007 Sinema, televizyon ve radyo alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1289008 Görüntü sanatlarında ışığın önemini ve amacını kavrar.
4 1289009 Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları, aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisini bilgi düzeyinde öğrenir.
5 1289010 Kamera ekipmanlarını tanır, yapım özelliklerine göre görüntü oluşturmada kamera kullanım tekniklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2
3 2
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek