Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS309 Kurgu Kuram ve Uygulamaları 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders, kurgu ile oluşturulan anlatı yapılarının temellerini kurgu programları üzerinden anlatmayı hedefler. Bu ders, pratik kurgu becerilerini geliştirmenin yanısıra, montaj teorisi ile kurgunun temel kavramları üzerinde durulur.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Film Sanatı, David Bordwell, Kristin Thompson, Deki Sinema, 2012. Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu, Aleksey G. Sokolov, Agorakitaplığı, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinemada kurgu, ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
17 Alan Çalışması 1 12 12
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinema tarihiyle koşut, kurgu tarihi. İlk denemeler, örnekler. Kurguda teknik,estetik gelişim süreçleri, ekoller.
2 Kurguda kullanılan parçalar, geçişler ve bağlantılar.
3 Edıus kurgu programının arayüzünü tanımaya yönelik küçük pratikler.
4 Televizyon sektörünün kullandığı görsel terminoloji üzerine genel bilgiler, kurgu programı üstünden örneklemeler.
5 Yapım süreçlerinin kurguya ayrılan bölümleri. Çekimlerde kullanılan terminoloji ve teknik bilginin kurguyla ilişkilendirilmesi. Kamera ölçekleri, çerçeve bilgisi, ışık ortamı vd. Edıus kurgu programının arayüzünü tanımaya yönelik küçük pratikler.
6 Bilgisayar ortamında kullanılan kurgu programları, çeşitleri, temel-ortak özellikleri.
7 Proje açma, import,export. Saklama, proje çağrılması.
8 Görüntü ve ses formatları, uzantıları tanıma. Sıkıştırma özellikleri. Amatör ve yayın formatları.
9 Ara Sınav
10 Program içinden üretilebilen görsel malzemeleri tanıma. Colorbars,black,title.
11 Doğal ses-dış ses ,voiceover-efekt ses-müzik gibi ögelerin kurgu sırasında kullanımı.
12 Tek kare resimler, title ve grafik malzemeyle çalışması.
13 Edius programın standart efektlerini tanıma. Preset ve Plug-in nasıl kullanılacağı.
14 Çoklu malzemeyle kurgu. Çekimleri gerçekleştirilen görüntülerin kurgulanması.
15 Çoklu malzemeyle kurgu.Çekimleri yapılan görüntülerin grafik çalışmaları.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289011 Kurgu ile ilgili tanım, kavram ve yöntemleri kavrar.
2 1289012 Televizyon ve sinema görüntü kurgusunu yapar.
3 1289013 Sinemada plan sahne ve sekansı tanımlar.
4 1289014 Sinema dilini kavrar.
5 1289015 Görüntüleri bağıntılar kurarak birleştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 1
2
3 3
4 5 2 2
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek