Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT327 Medya ve Diplomasi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Özellikle devletlerarası iletişimde, ikna, uzlaşma ve yumuşak güç temeline dayalı diplomasi ve onun medyayı kullanması konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nurhayat Yoloğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erzen, M.Ü. (2014), Kamu Diplomasisi, Derin Yay., İstanbul Sancar, G.A. (2012), Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, Beta, İstanbul Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler (2016), Edi. Barış Kılınç, Anadolu Üni. Yay. Eskişehir

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diplomasi kavramı, tarihsel gelişimi, kamu diplomasisi, uygulamalar, kullanılan araçlar, Tükiye’de durum, geleneksel ve yeni medyanın kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 12 1 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diplomasi ve kamu diplomasisi kavramları ve tarihsel gelişimi
2 Kamu Diplomasisinin Bir Yumuşak Güç Öğesi Olarak Ortaya Çıkışı
3 Kamu Diplomasisi Araçları ve Uygulama Alanları
4 Kamu Diplomasisi Araçları ve Uygulama Alanları
5 Kamu Diplomasisi Modelleri
6 Kamu Diplomasisinde Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları
7 Kamu Diplomasisinde Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları
8 Vize Sınavları (Tarih Değişebilir)
9 Kamu Diplomasisinde Geleneksel ve Yeni Medya Uygulamaları
10 Kamu Diplomasisinde Uluslararası Etkinlikler ve Dış Yardımların Rolü
11 Dünyada Kamu Diplomasisi Örnekleri
12 Türkiye'de Kamu Diplomasisi Örnekleri
13 Diplomasi Aktörleri ve Medyanın rolü
14 Final Sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1265547 Diplomasi ve kamu diplomasisi kavramlarını tanımlar
2 1265548 Diplomasinin Dünyada ve Türkiye’deki gelişimi konusunda bilgi sahibi olur
3 1265549 Diplomasinin geleneksel ve yeni medyayı kullanma biçimleri açıklayabilir
4 1265550 Diplomasinin medyayı kullanma yöntemleri tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 3 4
2 3 1 3 4
3 3 1 3 4
4 3 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek