Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS303 Medya Planlama 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Medya planlama terimleri, hesaplamaları ve planlama şablonlarını kavratmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Bilgen Başal (1998). Medya Planlaması. İstanbul: Çantay Kitabevi Yayınları. -Recep Yılmaz ve M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya planlama kavramı, medya reklam ve tüketici ilişkisi, amaçların ve stratejilerin saptanması, medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri, reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri, yeni planlama modelleri, medya planlamasının organizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya planlama nedir?
2 Medya reklam ve tüketici ilişkisi
3 Medya planlama faaliyeti: Amaçların ve stratejilerin saptanması
4 Medya planlama faaliyeti: Diğer medya planlama bilgileri
5 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Ölçümleme
6 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Rating, TVR, Share, Reach, ATS
7 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: GRPs, Gross Impressions, TRP, Coverage, OTS, Adhesion, Affinity Index, CPT, CPP, CPS/CRPs, SOS, SOV
8 Ara sınav
9 Erişim ve görme sıklığı dengesi
10 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri
11 Yeni planlama modelleri
12 Medya planlamasında kullanılan programlar
13 Medya planlamasının organizasyonu
14 Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289016 Medya planlama kavramını tanımlar.
2 1289017 Medya planlamada kullanılan kavramları sıralar.
3 1289018 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönlerini tartışır.
4 1289019 Yeni planlama modellerini tanır.
5 1289020 Medya planı organize eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 1 1
3 4 4
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek