Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS303 Medya Planlama 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Medya planlama terimleri, hesaplamaları ve planlama şablonlarını kavratmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Bilgen Başal (1998). Medya Planlaması. İstanbul: Çantay Kitabevi Yayınları. -Recep Yılmaz ve M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya planlama kavramı, medya reklam ve tüketici ilişkisi, amaçların ve stratejilerin saptanması, medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri, reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri, yeni planlama modelleri, medya planlamasının organizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya planlama nedir?
2 Medya reklam ve tüketici ilişkisi
3 Medya planlama faaliyeti: Amaçların ve stratejilerin saptanması
4 Medya planlama faaliyeti: Diğer medya planlama bilgileri
5 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Ölçümleme
6 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Rating, TVR, Share, Reach, ATS
7 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: GRPs, Gross Impressions, TRP, Coverage, OTS, Adhesion, Affinity Index, CPT, CPP, CPS/CRPs, SOS, SOV
8 Ara sınav
9 Erişim ve görme sıklığı dengesi
10 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri
11 Yeni planlama modelleri
12 Medya planlamasında kullanılan programlar
13 Medya planlamasının organizasyonu
14 Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508015 Medya planlama kavramını tanımlar.
2 1508016 Medya planlamada kullanılan kavramları sıralar.
3 1508017 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönlerini tartışır.
4 1508018 Yeni planlama modellerini tanır.
5 1508019 Medya planı organize eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 1 1
3 4 4
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek