Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT324 Uluslararası Basın Yayın Sistemleri 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin, geleneksel medyadaki ve yeni medyadaki gelişmeleri, bu gelişmelerin ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal bağlamlarını farklı ülkelerdeki örnekler üzerinden analiz etmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akdemir, S. (2008). Uluslararası Enformasyon Akışı: Kavramsal Bir Çözümleme. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 9: 101 - 122. İnceoğlu, Y. (1997). Uluslararası Medya. İstanbul: Der Yayınları. Thussu, D. K. (2006). International Communication, Continuity and Change, London: Hodder Arnold Publication. Unesco, Sean McBride Raporu (1984). Many Voices One World, Colchester: Spottiswoode Ballantyne. Mattelart, A. (2001). İletişimin Dünyasallaşması, İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste; öncelikle uluslararası iletişim ve uluslararası enformasyon akışına ilişkin temel kavramlar ele alınacaktır. Ardından farklı ülkelerin medya kuruluşları (gazete, dergi, tv, radyo, sinema, İnternet siteleri, sosyal medya ağları, dijital oyun platformları, arama motorları, vs.) ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal bağlamda incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 13 1 13
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında bilgilendirme ve öğrenciler arasında görev dağılımı
2 İletişimin uluslararasılaşması süreci. Özgür enformasyon akışı, özgür ve dengeli enformasyon akışı ve karşı-akış kavramlarının tarihsel gelişimi
3 ABD'nin ekonomik/politik/toplumsal/kültürel kodları ve ABD medyası (The New York Times, The Washington Post, CNN, HBO Voice of America, Hollywood sinema sektörü)
4 İngiltere'nin ekonomik/politik/toplumsal/kültürel kodları ve İngiltere medyası (BBC, The Guardian, The Times, The Economist, İngiltere sinema sektörü)
5 Almanya'nın ekonomik/politik/toplumsal/kültürel kodları ve Almanya medyası (Deutsche Welle, Der Spiegel, Focus, Burda Style, ZDF TV, RTL TV)
6 Uluslararası enformasyon akışı bağlamında El-Cezire
7 Farklı ülkelerin medya sektörlerindeki üretim, dağıtım, tüketim, denetim ve kontrol süreçleri (Rusya, Çin, İran, Uzakdoğu, vs.)
8 Farklı ülkelerin medya sektörlerindeki üretim, dağıtım, tüketim, denetim ve kontrol süreçleri (Rusya, Çin, İran, Uzakdoğu, vs.)
9 Dijital televizyon platformları (Netflix, PuhuTV, BluTV)
10 Google ve Yandex
11 Sosyal medya ağlarında üretim, dolaşım, tüketim ve emek süreçleri (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter)
12 Sosyal medya ağlarında üretim, dolaşım, tüketim ve emek süreçleri (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter)
13 Uluslararası habercilikte sanal gerçeklik uygulamaları
14 Dijital oyun sektörü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237059 İletişimin uluslararasılaşma sürecini açıklar.
2 1237060 Özgür enformasyon akışı, özgür ve dengeli enformasyon akışı, karşı akışlar gibi kavramları tanımlar.
3 1237062 Uluslararası iletişim düzenini ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla tartışır.
4 1237063 Farklı ülkelerin medya kuruluşlarının uluslararası enformasyon akışındaki rollerini ekonomik/politik/kültürel/sosyolojik açıdan analiz eder.
5 1299010 Farklı ülkelerin medya sektörlerindeki üretim, dağıtım, tüketim, denetim ve kontrol süreçlerini açıklar.
6 1299009 Geleneksel medyadaki ve yeni medyadaki gelişmeleri farklı ülkelerdeki örnekler üzerinden analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 4 4 5 5
3 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5
6 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek