Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS306 Reklam Yazarlığı 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Farklı reklam ortamlarında gerekli olan yazım yeteneklerini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müge Elden (2014). Reklam Yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları. Joseph Sugarman (2008). Reklam Yazarının El Kitabı. İstanbul: Mediacat Yayınları. Damla İlerialkan ve Recep Yılmaz (2015). Senaryo Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?. İstanbul: Alfa Yayınları. Ersel Serdarlı (2008). Reklam Yazmak. İstanbul: Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam yazarlığının ilkeleri, yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları, radyo reklam yazarlığı, basılı reklam yazarlığı, televizyon reklam yazarlığı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 4 3 12
11 Soru-Yanıt 8 3 24
15 Gösterme 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklamcılıkta metin yazarlığının konumu
2 Reklam senaryosu ve yazım formatı
3 Reklam ekolleri ve reklam yazımında kullanılan yaratıcı stratejiler
4 Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları
5 Televizyon reklam film türleri ve formatları
6 Kamera açıları
7 Çekim ölçekleri
8 Ara sınav
9 Kamera Hareketleri
10 Sahneden sahneye geçiş yolları ve post prodüksiyon
11 Yazım sonrası aşama
12 Radyo reklamcılığı
13 Basılı reklamcılık
14 Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508024 Reklam yazı türlerini sıralar
2 1508025 Reklam yazarlığı, estetik ve sanat ilişkisini tartışır
3 1508026 Reklam senaryosu yazar
4 1508027 Çekim ölçekleri, sahneden sahneye geçiş yolları, kamera açıları, kamera hareketleri ve post prodüksiyon tekniklerini tanımlar
5 1508028 Yaratıcı stratejileri, reklam ekollerini ve reklam yapım formatlarını sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 3
4 4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek