Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT421 AB Medya Politikaları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında Avrupa Birliği'nin kuruluş süreci ve bu sürecin ardında yatan tarihi-kültürel dinamikler, bu dinamiklerin medya politikalarını şekillendirme süreçleri hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TURGUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mine Gencel Bek (der.) (2003). Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları. Ankara: Ümit Yayıncılık. Esra Arslan (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayşe Asker, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye'nin Değişen İletişim Politikaları, Global Media Journal, Fall, 2010. Vedat Çakır, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk İletişim 5:1, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği'nin gelişimi; AB'nin kurumsal yapısı ve mevzuatlar; Medya özgürlüğü ve AB Medya politikaları; Uyum süreci; Türkiye'deki medya politikaları; Türk medya politikalarının AB mevzuatına uyumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin işleyişi ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi verilmesi
2 Avrupa Kavramı, Gelişimi, Kurumlar (AKÇT-AET-AT-AB) ve Türkiye HAFTA 2.pptx
3 AB'nin Karar Organları ve İşleyişleri HAFTA 2.pptx
4 Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişimi HAFTA 2.pptx
5 AB Medya Politikaları ve Kültürel Temelleri HAFTA 3.pptx
6 Sınırsız Televizyon Direktifi (1989) HAFTA 3.pptx
7 Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Tartışmalar (BBC) HAFTA 3.pptx
8 Görsel İşitsel Medya Politikaları (MEDİA I-II-III-IV) HAFTA 4.pptx
9 ARA SINAV
10 AB Medya Politikaları-Azınlık Hakları HAFTA 5.pptx
11 AB ve Medya okuryazarlığı HAFTA 5.pptx
12 AB Gazeteciliği HAFTA 8.pptx
13 Uyum Sürecinde Türkiye'de TV Yayıncılığındaki Dönüşümler HAFTA 8.pptx
14 Uyum Sürecinde Türkiye'de TV Yayıncılığındaki Dönüşümler HAFTA 10.pptx
15 Genel Değerlendirme HAFTA 10.pptx
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233611 AB'nin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
2 1233612 AB'nin kurumsal yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1233613 AB medya ve yayıncılık politikaları ve temel kavramları hakkında bilgi ve analiz becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5
2 5 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek